Ana sayfa

Hakkımızda

Danışmanlık

Eğitim

Tetkik

Referanslar

Faydalı linkler

İletişim

@

@

@

Eğitim Konuları

Eğitim Tarihleri

.

@

@

INFORM Danışmanlık ve Eğitim

INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM FİRMA İÇİ EĞİTİMLER

 

KOD

Eğitim Konusu

Süre

121

ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi Tanıma

1 Gün

122

ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi

2 Gün

123

QS 9000 Kalite Yönetim Sistemi Tanıma

2 Gün

124

ISO/TS 16949 : 2002 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi Tanıma

2 Gün

125

Otomotiv Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Tanıma

2 Gün

126

QS 9000 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi

3 Gün

127

ISO/TS 16949 : 2002 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi

3 Gün

128

Otomotiv Sektöründe Kalite Denetimi (VDA 6.3)

2 Gün

129

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Tanıma

2 Gün

130

ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri Tanıma

2 Gün

131

ISO14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri Tanıma

2 Gün

132

ISO 9001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemleri Tanıma

2 Gün

133

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Güncelleme

1 Gün

134

ISO 14001:2004 Sektörel Uygulama Çalıştayı - Sektörel

2 Gün

135

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi

2 Gün

136

ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri İç Denetçi

2 Gün

137

ISO 9001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemleri İç Denetçi

2 Gün

138

OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tanıma

1 Gün

139

OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi

2 Gün

140

ISO14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri İç Denetçi

2 Gün

141

OHSAS 18001 Sektörel Uygulama Çalıştayı - Sektörel

1 Gün

142

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Tanıma

1 Gün

143

ISO  27001:2005 Bilgi Güvenliği Sistemi Tanıma

1 Gün

144

Entegre Yönetim Sistemleri Tanıma

2 Gün

145

Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi

2 Gün

146

IS0 22001 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tanıma

1 Gün

147

Yönetim Sistemleri Dokümantasyonu

1 Gün

148

Kalite Bilinci Yaygınlaştırma

1 Gün

149

Çevre Mevzuatı 

1 Gün

150

Çevre Boyut Analizi ve Risk değerlendirme  - Çalıştay

1 Gün

151

Entegre Atık Yönetimi

1 Gün

152

Atıksu Yönetimi

2 Gün

153

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 

1 Gün

154

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Risk Analizi Çalıştayı

1 Gün

155

Entegre Yönetim Sistemlerinde Etkinlik

1 Gün

156

Etkin Denetim Teknikleri

1 Gün

157

Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA)

1 Gün

158

İstatistiksel Proses Kontrol (SPC) (İPK)

1 Gün

159

Süreç Yönetimi ve Kritik Süreçlerin Belirlenmesi

1 Gün

160

Kalite Maliyetleri

1 Gün

161

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi - Çalıştay

1 Gün

162

Acil Durum Planlaması – Temel

1 Gün

163

ISO/IEC 17025 Kalibrasyon ve Test Laboratuvarları için Genel Şartlar

1 Gün

164

Grup Çalışması ve Problem Çözme Teknikleri

1 Gün

165

İşletmelerde/Tesislerde Risk Yönetimi

1 Gün

166

Site Safety (Sahalarda Güvenlik) – Temel

1 Gün

167

CE Markalama Bilgilendirme Programı

1 Gün

168

İş Kazalarının Yönetimi

1 Gün

169

Site Safety (Sahalarda Güvenlik) - Modüler Program

-

170

Çevre,Sağlık Güvenlik Personeli Bilgilendirme Programı

1 Gün

171

İskele Güvenliği Programı

1 Gün

172

Akaryakıt Sektörü İçin HSE (Sağlık,Emniyet,Çevre)

1 Gün

173

ISO/IEC 17025 Laboratuarlar için İç Denetçi Eğitimi

2 Gün

174

Çevre Problemleri ve Önemi

1 Gün

175

Çevre Boyutlarının Belirlenmesi ve Çevre Etkilerinin Değerlendirilmesi

1 Gün

176

Çevre Denetimleri ve Uygulamaları

1 Gün

177

Çevre Laboratuarları için ISO 17025 akreditasyon teknik koşullarının sağlanması

1 Gün

178

Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü

1 Gün

179

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü

1 Gün

180

Tehlikeli Atıkların Kontrolü

1 Gün

181

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği

1 Gün

182

Çevre Kanunu ve Uygulamaları-Sektörel

1 Gün

183

Su Kirliliği Kontrolü

1 Gün

184

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

 

1 Gün

185

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi   

1 Gün

186

Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi

2 Gün

187

Su ve Atıksudan Numune Alma

1 Gün

188

Katı Atık Yönetimi ve Bertaraf /Geri Kazanım Tesileri Projelendirme Esasları

1 Gün

189

Membran Teknolojileri ile Evsel Atıksu Arıtma

1 Gün

190

Çevre Denetim Yönetmeliği ve Uygulamaları

1 Gün

191

Tehlikeli Maddelelerin Yönetimi

1 Gün

192

Çevresel Risk Analizi

1 Gün

193

Evsel ve Endüstriyel Nitelikli Atıksu Arıtma Çamurunun Bertarafı

1 Gün

194

Tıbbi Atıkların Güvenli Yönetimi

1 Gün

195

Tedarikçi ve Taşeronların Yönetimi

1 Gün

196

ISO 16001 :2009  Enerji Yönetim Sistemi

1 Gün

197

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet  Yönetim  Sistemi

1 Gün

198

Proje Yönetimi Uygulamaları

1 Gün

199

Sürdürülebilirlik Raporlaması

1 Gün

200

Liderlik

1 Gün

201

Etkili İletişim Teknikleri

1 Gün

202

Zaman Yönetimi

1 Gün

203

Verimlilik Artırma Teknikleri

1 Gün

204

Davranış Bilimleri

1 Gün

205

Ekip çalışması

1 Gün

206

Stres yönetimi

1 Gün

207

Stratejik İK Yönetimi

1 Gün

208

Performans Yönetimi

1 Gün

209

Planlama ve Organizasyon

1 Gün

210

Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim

1 Gün

211

Medya İlişkileri

1 Gün

212

İyi Laboratuar Uygulamaları Prensipleri ve Test Birimlerinin Uyumlaştırılması

1 Gün

213

İyi Laboratuar Uygulamalarının ve Çalışmalarının Denetlenmesi

1 Gün

214

İş Güvenliği Kurulu Eğitimi

1 Gün

215

İnşaat Yıkıntı Atıklarının Yönetimi

1 Gün

216

Laboratuarlarda İş Güvenliği Kurallarının Uygulanması

1 Gün

217

Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Sistemleri

1 Gün

218

İleri atıksu Arıtımı

1 Gün

 

219

Gıda Sektöründe GLP (İyi Laboratuar Uygulamaları)

1 Gün

220

Mikrobiyolojik Metotlarda Validasyon ve Belirsizlik Eğitimi                

1 Gün

 

221

Temel Mikrobiyoloji Eğitimi                  

1 Gün

222

Gıda Mikrobiyolojisi  Laboratuar Eğitimi                   

2 Gün

 

223

Mikrobiyoloji Laboratuarlarında  TS ISO/IEC 17025:2005 Uygulamaları ve Akreditasyon Eğitimi                

3 Gün

224

Mikrobiyolojik Uygunsuzluk Değerlendirme Eğitimi (Mevzuat Eğitimi)   

              

1 Gün

 

225

Metod validasyonu ve Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması Eğitimi (Uygulamalı)

3 Gün

@

KOD

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

 

Eğitim Konusu

200

Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları

201

İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler

202

İş sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Kuruluşların Tabi Olduğu Yasal Mevzuatın Belirlenmesi ve Mevzuata Uyumun Sağlanması

203

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Risklerinin Analizi, Değerlendirilmesi ve Yönetimi

204

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması

205

İş güvenliği yönetim sistemi dokümanlarının hazırlanması

206

Kazaların ve Ucuz Atlatılmış Kazaların Araştırması, Değerlendirmesi ve Raporlaması

207

Projelerin Çevre ve İş güvenliği Risklerine Karşı Emniyet Açısından Gözden Geçirilmesi

208

Acil Durum Planlaması ve Yönetimi

209

Taşeronların, Tedarikçi Personelin ve Ziyaretçilerin Yönetimi

210

İş İzni Sistemlerinin Kurulması ve Uygulanması

211

Genel Yangın Emniyeti

212

Tesis ve Depolarda Ateş / Kıvılcım Yasağı Uygulamaları

213

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) Kullanımı

214

Araçların Kullanımı ve İlgili Kurallar

215

Ekipman ve Teçhizatın Kullanımı

216

Sıkıştırılmış Gazların Depolanması, İşaretlenmesi ve Kullanımı (Azot, Hava vb) vs)

217

Yüksekte Çalışma Kuralları

218

Elektrik İşlerinde Teknik Emniyet Kuralları

219

İnsan Gücüyle Kaldırma İşleri

220

Sıcak İşler ve Kaynak Çalışmaları

221

Depolama ve Stoklama

222

İkaz İşaret ve Levhaları

223

Çalışma Ortamı Düzeni

224

Makinelerin Emniyetli Kullanım Kuralları

225

Tehlikeli Maddelerin Yönetimi

226

LPG Sistemlerinin Dreyni, Pörç edilmesi ve Havalandırılması

227

Tesislerde Bakım/Onarım faaliyetleri ile ilgili kuralların belirlenmesi

228

Üçüncü Kişilerle İlişkiler

229

Kaza,yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma teknikleri uygulanması

230

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

231

Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

232

Yasal Mevzuat ile İlgili Bilgiler

233

İşyerinde Güvenli Ortam ve Sistemleri Kurma

234

Emniyetsiz Hareketlerin Belirlenmesi ve Genel Emniyetli Çalışma Kuralları

235

Ekranlı Ekipmanlarla Çalışma

236

Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Maddelerle Ortaya Çıkan Riskler

237

Yangın Olayı ve Yangından Korunma

238

Termal Konfor Şartları

239

Ergonomi

240

Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri

 

241

El Aletlerinin Emniyetli Kullanım Kuralları

 

242

Ofis Çalışanları İçin İş Sağlığı ve İş Güvenliği

243

İşverenlerin Çalışanlara Sağlamakla Yükümlü Olduğu Eğitimler

244

İnşaat İşlerinde Pratik Kontrol Yöntemleri ve Saha Denetimleri

245

Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi

246

İş Güvenliği Mevzuatı