INFORM Danışmanlık ve Eğitim

Sürdürülebilirlik için entegre çözümler

INFORM Danışmanlık ve Eğitim, 2005 yılından bugüne kadar gerek ulusal gerekse uluslararası alanda, sektöre özel yenilikçi yaklaşımlarla gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik odaklı danışmanlık, eğitim, denetim ve projelerle şirketlere stratejik ve operasyonel anlamda entegre sistemler kurarak destek sunmaya devam etmektedir.

INFORM Danışmanlık ve Eğitim  Güncel EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM TAKVİMİ

 GÜNCEL EĞİTİM TAKVİMİ
Sürdürülebilirlik ve Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri
Fabrikalarda enerji verimliliği ve geri kazanım uygulamaları13-14 Haziran
İklim risklerinin analizi ve raporlanması3-4 Temmuz
Döngüsel ekonominin esasları ve uygulama metodları10-12 Haziran
Su ayak izinin hesaplanması ve su yönetim standardı (ISO 14064)25-26 Haz.
Su verimliliğinin yönetimi ve su geri kazanım uygulamaları27-28 Haz.
Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanım sistemleri tasarım ve proje esasları11-12 Haziran
Net sıfır emisyon ilkelerini uygulama eğitimi24-25 Haziran
Yağmur suyu depolama ve kullanma sistemleri tasarım ve projelendirme esasları6-7 Haziran
Sürdürülebilirlik uzmanlığı sertifika programı (8 gün)26 Haziran-5 Temmuz
ISO 14001 çevre yönetim sistemi1-2 Temmuz
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi bilinçlendirme programı (4 gün)26 Haziran-1 Temmuz
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi bilinçlendirme programı (Hotel Dedeman Bostancı-yüz yüze eğitim)1.Haz
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi raporlama eğitimi (4 gün)2-5 Temmuz
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi raporlama eğitimi (yüz yüze eğitim/Dedeman Otel Bostancı İstanbul/2 gün)22-29 Haziran
Sıfır Atık Yönetim Sistemi Bilgilendirme  ve Uygulama Eğitimi25-26 Haziran
Entegre Raporlama (Integrated Reporting – IR) Bilinçlendirme Programı27-28 Haziran
Kaza Araştırması ve Kök Neden Analizi24.Haziran
Laboratuvar ve Akreditasyon Yönetim Sistemi Eğitimleri
Laboratuvarlarda iş sağlığı iş güvenliği ve çevre yönetim uygulamaları20-21 Haziran
Laboratuvarlarda sürdürülebilirlik ilkeleri ve yeşil laboratuvar uygulamaları27-28 Haziran
TS EN ISO / IEC 17025 : 2017  Laboratuvar akreditasyonu bilgilendirme ve uygulama  (2 gün)11-12 Haziran
TS EN ISO / IEC 17025 : 2017  Laboratuvar akreditasyonu iç denetçi  (2 gün)13-14 Haziran
TS EN ISO/IEC 17043 :2023 Uygunluk Değerlendirmesi-Yeterlilik Deneyleri İçin Genel Kurallar3-4 Haziran
Laboratuvarlar için uygulamalı kök neden analizi24.Haz.
Laboratuvar süreçlerinde risk analizi metotları ve uygulamalar10 Haziran
Laboratuvar sıfır atık yönetimi25-26 Haziran
İyi laboratuvar uygulamaları (GLP) eğitimi28.Haz
Ölçüm belirsizliğinin hesaplanması25. Haz.
ISO 15189:2022 bilgilendirme ve uygulama21.Haz
Katılım/Başarı sertifikası eğitim  bedeline dahildir.