Sürdürülebilirlik alanında dünyaca kabul görmüş sürdürülebilirlik yaklaşımlarını iş dünyasında uyguluyoruz.

Günümüzdeki büyüme ve kalkınmanın, gelecek kuşakların yaşamlarını ve kaynaklarını tehlikeye atmayan bir yaklaşım  ile düzenlenmesi için iş dünyasına önemli görevler düşmektedir. Bu çerçevede firmaların da, paydaşlarının (yatırımcılar, tüketiciler, çalışanlar, toplum, vb.) da birlikte kazandığı; Sürdürülebilir İş Yapma Şeklinin benimsendiği; Kazan – Kazan Politikasının uygulandığı yenilikçi  çözümler sunuyoruz.

Kurumların, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) hedefleri ile iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlamak, sürdürülebilirlik risklerinin farkına varıp, yönetimi konusunda bilgilerini arttırmak ve kurumların sürdürülebilir değer yaratma hedeflerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla bilgi birikimini artırmak üzere kuruluşunuza özel eğitimler sağlıyoruz.

 • Sürdürülebilirlik Yönetimi
 • Çevresel ve Sosyal Değerlendirme
 • Teknik Danışmanlık
 • İklim Değişikliği Yönetimi
 • Karbon Danışmanlığı
 • Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi
 • Finansal Kurumlar İçin Yatırım İzleme
 • Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği 
 • AWS Uluslararası Su koruma Standardı 
 • Döngüsel Ekonomi ve Uygulama Metodları
 • SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu 
 • Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlanması

konularında danışmanlık, eğitim ve tetkik hizmetleri ile firmanıza katma değer sağlıyoruz.

SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu 

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır. 

SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında şirketinizin bazı temel konularda açıklama yapması gerekiyor. SPK sürüdürülebilirlik ilkelerine uygunluğunuzu analiz ederek iyileştirme yapılacak yerleri belirliyor, raporunuzu “Uy ya da Açıkla” prensibine uygun olarak yazıyoruz.

Ayrıca sürdürülebilirlik profesyonelleri yetiştirmek amacıyla hazırlanan;

 • Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi bilgilendirme eğitimi
   • Sürdürülebilir Kalkınma
   • Kurumsal Sürdürülebilirlik
   • Kurumsal Yönetim
   • Paydaş
   • Etik Değerler
   • Biyoçeşitlilik
   • Karbon Ayak İzi
   • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
   • Sürdürülebilirlikte Kilometre Taşları
   • Neden Sürdürülebilirlik?
   • Sürdürülebilirliğin Şirketlere Sağladığı Katkılar
   • Yatırımcılar Açısından Sürdürülebilirlik
   • Sorumlu Yatırım Nedir?
   • Sürdürülebilirlik Stratejiniz Var Mı?
   • Dört Adımda Sürdürülebilirlik
   • Sürdürülebilirlik Raporlaması
   • Raporlama Çerçeveleri
   • Türkiye’den Uygulama Örnekleri
 • Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi raporlama eğitimi
   • Sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sürdürülebilirliğin temelleri
   • Sürdürülebilirlik yönetiminin temelleri / Sürdürülebilirlik raporlamasının temelleri
   • GRI, GRI Standartları ve GRI Topluluğu / GRI Standards raporlama standardının temel ilkeleri nelerdir?
   • Şirket içinde raporlama süreci nasıl yönetilir?
   • 5 Adımda GRI Standards uyumlu bir rapor nasıl yönetilir?
   • Paydaşlarımızı sürece nasıl dahil ederiz?
   • Rapor iletişimini nasıl yapmalıyız?

ve diğer eğitim programlarımıza katılarak sürdürülebilirlik raporlarınızı hazırlayabilecek düzeyde know-how sağlayarak, sizlere kendi raporunuzu kendiniz hazırlayacak düzeyde profesyonel yetkinlik sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması Eğitimleri, sürdürülebilirlik yönetimi ve raporlaması konularında sınırlı bir bilgi ve tecrübeye sahip olan kişilere yönelik olarak tasarlanmıştır.

GRI Standardıyla uyumlu bir raporlama stratejisi oluşturmaya ve GRI Standardına uyumlu bir raporlama projesini başarılı biçimde hayata geçirmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaya odaklanmıştır.

AWS Uluslararası Su Koruma Standardı

AWS International Water Stewardship Standard (AWS Standardı), büyük su kullanıcılarının su kullanımlarını ve etkilerini anlamaları ve bir havza bağlamında sürdürülebilir su yönetimi için işbirliği içinde ve şeffaf bir şekilde çalışmaları için küresel olarak geçerli bir çerçevedir. Standart, bir havza ölçeğinde sosyal, çevresel ve ekonomik faydalar sağlamayı amaçlamaktadır.

Bunun için, su kullanan sahaları, ortak havza su sorunlarını ve ayrıca sahadaki su risklerini ve fırsatlarını anlamak ve ele almak gereklidir. Su kullanan sahalar,  beş sonuç açısından aşamalı olarak en iyi uygulamaya taşıyacak şekilde ele almaları istenir:

International Alliance for Water Stewardship Standard’ın (AWS Standardı olarak bilinir) amaçlanan etkileri şunlardır:

 • İyi su yönetimi
 • Su ile ilgili önemli alanların durumu
 • İyi su kalitesi durumu
 • Sürdürülebilir su dengesi
 • Herkes için güvenli su, sanitasyon ve hijyen (WASH)

AWS Standard nasıl çalışır?

AWS Standardı, büyük su kullanıcılarının kendi su kullanımlarını ve etkilerini anlamaları ve daha geniş su havzası bağlamında sürdürülebilir su yönetimi için başkalarıyla işbirliği içinde ve şeffaf bir şekilde çalışmaları için güvenilir, küresel olarak geçerli bir çerçeve sunar. Uygulayıcılar, saha su performansını iyileştiren ve daha geniş sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunan iyi su yönetimi uygulamalarına ulaşmak için AWS Standardındaki adımları ve rehberliği izler.

Standardın uygulama aşamaları ve performans göstergeleri  nelerdir?

AWS Standardı beş adımda oluşturulmuştur. Standardı uygulayan lokasyon sahipleri:

 1. Su ile ilgili verileri toplayın ve anlayın
 2. Su idaresini taahhüt edin ve bir su idaresi planı oluşturun
 3.  Planlarını uygulayın
 4.  Performanslarını değerlendirin
 5.  Paydaşlarla ilerlemeyi iletin ve açıklayın

Her adımda bir dizi kriter ve gösterge vardır. Adımları ve kriterleri takip etmek, beş alanda performansın artmasını sağlayacaktır:

 1. Geliştirilmiş su yönetişimi
 2. Sürdürülebilir su dengesi
 3. İyi su kalitesi
 4.  Su ile ilgili önemli alanların durumu
 5.  Herkes için suya, sanitasyona ve hijyene (WASH) erişim

Her bir kriterin yerine getirildiği ilgili göstergelerle kanıtlanır. İyi su idaresi iddiasında bulunan lokasyonlar, AWS’den veya lokasyon sahiplerinden bağımsız olarak güvenilir, üçüncü taraf değerlendiriciler tarafından göstergeleri karşıladıklarını ispat için denetlenir ve onaylanır.

Standardın uygulanması, yukarıda beliritlen sonuçları elde ederken, , iş ve endüstri, hükümet ve toplum ile sivil toplum kuruluşlarını içeren işbirlikçi yaklaşımları teşvik eder.

Sürüm 2.0 için AWS Standart Revizyonu

Sürecin başlangıcında standart uygulayıcılarla yapılan bir anket, genel olarak, standardın iyi çalıştığını, ancak uygulamalardan elde edilen deneyimleri hesaba katmak için güncelleme ve biraz iyileştirme yapılması gerektiğini gösterdi. Sürüm 2.0’da yapılan değişiklikler, lokasyonların standardı uygulamasını çok daha kolay hale getirdi ve uygulama süreci artık gerçekliği daha iyi yansıtıyor.

AWS Standardının 2.0 Sürümü, su görevlilerine , lokasyonların su idaresi eylemlerini taahhüt etmesini, anlamasını, planlamasını, uygulamasını, değerlendirmesini ve iletmesini sağlayan beş adımlı bir sürekli iyileştirme çerçevesi sağlar.

AWS Standardını uygulamanın avantajları

AWS Standardını uygulamak,  birçok avantaj sağlayabilir.

 • Su bağımlılıklarını ve etkilerini anlayın
 • Operasyonel ve tedarik zinciri su risklerini azaltın
 • Sorumlu su prosedürlerinin uygulandığından emin olun
 • Yerel suyla ilgili paydaşlarla ilişkiler kurun
 • Havzadaki diğerleriyle paylaşılan zorlukları ele alın

Standart herhangi bir lokasyon tarafından, herhangi bir sektörde, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir havzada uygulanabilir. Ayrıca Standart, su yönetimi uygulamalarını değerlendirmek ve planlamak için bir çerçeve olarak şirketler, yatırımcılar ve kamu sektörü kurumları dahil olmak üzere su risklerini azaltmakla ilgilenen başkaları tarafından da kullanılabilir.

Standart, AWS logosunun iddialarını ve kullanımını da destekleyen bir Güvence Sistemi tarafından desteklenmektedir. Standart, güvenilir standart sistemler için küresel şemsiye organizasyon olan ISEAL Alliance’ın en iyi uygulama kurallarına uygun olarak geliştirilmiştir.

Kimler dahil?

Büyük miktarda su kullanıcıları, operasyonel faaliyetler, fabrikalar,  tedarik zincirleri, yerel paydaşlar ve son hat tüketicileri ile ilgili su riskiyle karşı karşıya olan işletmelerden; suyla ilgili politika üzerinde çalışan kamu sektörü kuruluşları; risk yönetimi süreçlerini geliştirmek isteyen yatırımcılar ve finansal hizmet sağlayıcıları; suyla ilgili programları olan kalkınma ajansları ve STK’lar; standartların ve su yönetim programlarının uygulanmasını veya değerlendirilmesini destekleyen sürdürülebilirlik hizmet sağlayıcıları.

INFORM Danışmanlık ve Eğitim