Denetimler, bir işletmenin sürdürülebilir yönetim stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır.

 
Sürdürülebilirlik denetimi sırasında kuruluşunuzun mevcut sürdürülebilirlik uygulamalarını değerlendiririz. Bu aşamada fırsatları belirlemenize ve riskleri değerlendirmenize yardımcı olacak bir sektör analizi de yapıyoruz. Sürdürülebilirlik denetimi, boşlukları belirlemenize ve sektörünüzün sürdürülebilirlik ortamında rekabetçi bir şekilde faaliyet göstermek için gereken eylemleri netleştirmenize olanak tanır.
 • Sürdürülebilirlik yolculuğunuzda nerede olduğunuza dair net bir görüntü elde edin
 • İşletmenizdeki sürdürülebilir uygulamaları geliştirmek için başka neler yapılabileceğini anlamak için boşlukları belirleyin
 • İşletmenizdeki sürdürülebilir uygulamaları geliştirmek için başka neler yapılabileceğini anlamak için boşlukları belirleyin

Sürdürülebilirlik denetimi hakkında daha fazla bilgi

Dünya çapında sürdürülebilirlik raporları ve stratejileri üreten büyük şirketlerin sayısının artması, sorumlu işletmeleri kurumsal çevresel ve sosyal sorumluluklarını GRI veya Global Compact sürdürülebilirlik raporlama standartlarına göre değerlendirmeye teşvik ediyor . Pek çok şirket, şirket içindeki mevcut durumu değerlendirmeye vakit bulamadan sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmeye koşuyor. Sürdürülebilirlik denetimi, bir şirketin durumunu anlamak ve başarılı bir iş sürdürülebilirliği stratejisi sağlamak amacıyla sürdürülebilirlik parametrelerini belirlemek ve ölçmek için önemli bir başlangıç ​​noktası oluşturmak için gereklidir. .

İş sürdürülebilirliği ölçülmesi zor bir kriterdir ve ekolojiden ekonomiye kadar çok çeşitli konuları kapsar. İyi hazırlanmış bir sürdürülebilirlik stratejisi, her şeyden önce, sürdürülebilirlik bağlamında iş durumunun şeffaf ve niteliksel bir değerlendirmesinden başlamalıdır; bu, profesyonelce yürütülen bir sürdürülebilirlik denetim raporuna en iyi şekilde yansıtılır.

Sürdürülebilirliğin iş raporlamasında en önemli göstergelerden biri haline gelmesiyle birlikte şirketlerin hem şirket içinde hem de diğer işletmelerle ilişkilerinde kendi durumlarını doğru bir şekilde değerlendirmesi ve anlaması önemlidir. Sürdürülebilirlik denetimi, devam eden sürdürülebilirlik uygulamalarını değerlendirmeye, boşlukları tespit etmeye ve bir şirketin sürdürülebilirlik bağlamında rekabet gücünü artırmak için olası çözümleri belirlemeye yardımcı olur. Sürdürülebilirlik denetimi, bir şirketin CO2 emisyonlarını hesaplayabilir , tedarik zincirini ve iş süreçlerini sürdürülebilirlik bakış açısıyla inceleyip değerlendirebilir, bugüne kadar gerçekleştirilen tüm girişimleri toplayabilir vb. işletmenin iç hedefleri ve sektörle ilgili sürdürülebilirlik konumunu değerlendirebilir. bir bütün olarak.

Sektörel analiz sürdürülebilirlik denetiminin önemli bir parçasıdır

Sürdürülebilirlik denetimi yaparken , bir işletme için yeni hedefler belirlerken ve sürdürülebilirlik stratejisi geliştirirken, yalnızca şirketin iç süreçlerini değerlendirmek değil, aynı zamanda rekabet ortamına, sektöre yönelik taleplere, sürdürülebilirlik stratejilerine ve sürdürülebilirlik stratejilerine de bakmak önemlidir. Piyasadaki diğer işletmelerin girişimleri. Doğru yürütülen bir sektör analizi, bir şirketin diğer işletmelere göre konumunu görmesine ve pazar standartlarına uygun bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmesine yardımcı olur.

Sürdürülebilirlik denetimleri, bir işletmenin sürdürülebilirlik stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır ve şirketin sürdürülebilirlik uygulamalarını ve diğer pazar oyuncularına karşı rekabet gücünü artırmak için hangi hedefleri belirlemenin önemli olduğunu ve hangi girişimlerin üstlenileceğini anlamak için bir başlangıç ​​noktası sağlar. Yalnızca işletmenizin sürdürülebilirlik bağlamında nerede durduğunu iyi anlayarak hedeflerinizi başarılı bir şekilde yükseltebilir, sürdürülebilir uygulamalar için çıtayı yükseltebilir ve şirket içindeki ve dışındaki ilerlemeyi ölçebilirsiniz.

 

INFORM DANIŞMANLIK ve EĞİTİM kadrosundaki AB uzmanı, uluslararası alanda deneyimli tetkikçiler ve baş tetkikçiler ile kuruluşlara;

 • Kurumsal sürdürülebilirlik tetkikleri;
 • Laboratuar Akreditasyonu (ISO 17025)
 • Entegre Yönetim Sistemleri
 • Risk analizleri
 • Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2008)
 • Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2004)
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001:2005)
 • Otomotiv Sektörü için Kalite Yönetim Sistemi (ISO/TS 16949:2002)
 • Gıda Güvenlik Sistemi (HACCP – ISO 22000)
 • Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi (SA 8000:2001)
 • Bilgi Güvenliği Sistemi 
 • Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi (TS EN ISO 13485)
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Altı Sigma Danışmanlığı
 • CE İşareti

konularında yurt içi ve yurtdışında bağımsız ikinci taraf tetkik hizmetleri sunmaktadır.

TETKİK SİSTEMİ   

Dünya ticaretinin tek pazara dönüştüğü günümüzde, yerli şirketlerin de bu pazardan paylarını almaları yüksek rekabet şartlarına ayak uydurmalarına bağlıdır. Bunun için uygun pazarı keşfetmek ve hızla değişen dünya dinamiklerine uygun stratejilerin geliştirilmesi şirketler açısından yaşamsal bir önem taşımaktadır. Bunun yanında varlıklarını sürdürebilmeleri için şirketlerin dünya standartlarına uygun kurum kültürü oluşturmaları gerekmektedir. Dünya kalitesini yakalamak ve sürekli iyileştirmeye ayak uydurmak uluslararası anlamda geçerli olan yönetim sistemi standartlarının benimsenmesini gerektirmektedir. Genellikle isteğe bağlı olmakla birlikte bu standartlar dünya ticaretinin olmazsa olmaz engelleri arasında yer almaktadırlar.

Tetkik Sistemi  iş dünyamızın bu ihtiyacını karşılarken sistemini sürekli geliştirmek isteyen şirketler için geliştirilmiş bir hizmettir. Tetkik sistemi şirketlerin Sürdürülebilirlik, Kalite, Çevre, İş güvenliği vb. Yönetim Sistemlerini masaya yatırır. Şirketin planlanan düzenlemelere, dış kuruluşlara karşı taahhütlerine, politikaları ve hedeflerine uygunluğunu ortaya koyan sistematik bir programdır.

Gerçekleştirilecek Denetimler, Sürdürülebilirlik, Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9000, AQAP, QS 9000), Çevre Yönetim Sistemleri (ISO 14001), İşçi Sağlığı İş Güvenliği (OHSAS 18001) Çevre Mevzuatı vb. konularında olmaktadır. Denetim, şirketlerin dokümantasyonunun ve uygulamalarının yerinde incelenmesidir. Denetim sırasında gözlemler, karşılıklı görüşmeler, gerektiğinde ölçümler ve doküman ve kayıtların incelenmesi gerçekleştirilir ve denetim sonrasında, görüş, öneriler, tavsiyeler ve uygunsuzlukları kapsayan örneklerle açıklamalı denetim raporu oluşturularak firmaya aktarılır. Tetkik sistemimizde en gelişmiş denetim teknikleri konusunda AB uzman personelimiz tarafından kazan-kazandır anlayışıyla en etkin biçimde ve güleryüzle gerçekleştirilir.

Tetkik sistemi kimlere gerekli?

 • ISO 9001:2008 / ISO , ISO 14001 , OHSAS 18001 ve benzeri yönetim sistemleri standardlarına  göre belge almak isteyen firmalar,
 • Yukarıdaki sayılan belgelere sahip olup, sistemini geliştirmek isteyenler,
 • Belge yenileme veya gözetim denetimleri öncesinde sistemini akredite edilmiş baş denetçilerle kontrol edilmesini isteyenler.
 • Çevre ve İş güvenliği mevzuatını günün koşullarına göre uygulamak isteyenler,
 • Belge yenileme veya gözetim denetimlerinde belgelendirme kurumunun yazacağı uygunsuzluklarla ilgili (Majör/Minör) acele bilgi almak isteyen firmalar,
 • Özellikle danışmanlık ücretlerinin yüksek olmasından dolayı hizmet alamayanlar,
 • Genel- geçici çözümler yerine, kendi durumuna uygun çözüm arayanlar,
 • Gündemi ve teknolojiyi takip edip, sürekli gelişmeyi ilke edinen danışmanlarla çalışmak isteyen firmalar.
 • İş yerlerinde mevcut uygulamaların değerlendirilmesi ile iş sağlığı, iş güvenliği (İSG) durum tespiti ve güvenlik analizleri ile işyeri güvenlik derecesi ortaya çıkmak isteyen firmalar,
 • İSG ve çevre teftişlerine hazırlıklı olmak isteyen firmalar

Firmamızın tetkik sistemine katılın, denetim öncesi güvenli olun!

-Geniş bir uluslararası deneyime sahip olarak, uzun vadede sonuçları ölçmek ve etkileri konusunda şeffaflık sağlamak, bilgilendirmek, şekillendirmek ve yardımcı olmak için şirketlerle birlikte çalışıyoruz.

Günümüzün geleceği düşünen şirketleri bizimle birlikte hareket ediyor.

INFORM Danışmanlık ve Eğitim