INFORM DANIŞMANLIK ve EĞİTİM kadrosundaki AB uzmanı, uluslararası alanda deneyimli tetkikçiler ve baş tetkikçiler ile kuruluşlara;

 • Laboratuar Akreditasyonu (ISO 17025)
 • Entegre Yönetim Sistemleri
 • Risk analizleri
 • Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2008)
 • Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2004)
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001:2005)
 • Otomotiv Sektörü için Kalite Yönetim Sistemi (ISO/TS 16949:2002)
 • Gıda Güvenlik Sistemi (HACCP – ISO 22000)
 • Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi (SA 8000:2001)
 • Bilgi Güvenliği Sistemi (BS 7799-ISO 27001:2005)
 • Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi (TS EN ISO 13485)
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Altı Sigma Danışmanlığı
 • CE İşareti

konularında yurt içi ve yurtdışında bağımsız ikinci taraf tetkik hizmetleri sunmaktadır.

TETKİK SİSTEMİ   

Dünya ticaretinin tek pazara dönüştüğü günümüzde, yerli şirketlerin de bu pazardan paylarını almaları yüksek rekabet şartlarına ayak uydurmalarına bağlıdır. Bunun için uygun pazarı keşfetmek ve hızla değişen dünya dinamiklerine uygun stratejilerin geliştirilmesi şirketler açısından yaşamsal bir önem taşımaktadır. Bunun yanında varlıklarını sürdürebilmeleri için şirketlerin dünya standartlarına uygun kurum kültürü oluşturmaları gerekmektedir. Dünya kalitesini yakalamak ve sürekli iyileştirmeye ayak uydurmak uluslararası anlamda geçerli olan yönetim sistemi standartlarının benimsenmesini gerektirmektedir. Genellikle isteğe bağlı olmakla birlikte bu standartlar dünya ticaretinin olmazsa olmaz engelleri arasında yer almaktadırlar.

Tetkik Sistemi  iş dünyamızın bu ihtiyacını karşılarken sistemini sürekli geliştirmek isteyen şirketler için geliştirilmiş bir hizmettir. Tetkik sistemi şirketlerin Kalite, Çevre, İş güvenliği vb. Yönetim Sistemlerini masaya yatırır. Şirketin planlanan düzenlemelere, dış kuruluşlara karşı taahhütlerine, politikaları ve hedeflerine uygunluğunu ortaya koyan sistematik bir programdır.

Gerçekleştirilecek Denetimler, Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9000, AQAP, QS 9000), Çevre Yönetim Sistemleri (ISO 14001), İşçi Sağlığı İş Güvenliği (OHSAS 18001) Çevre Mevzuatı vb. konularında olmaktadır. Denetim, şirketlerin dokümantasyonunun ve uygulamalarının yerinde incelenmesidir. Denetim sırasında gözlemler, karşılıklı görüşmeler, gerektiğinde ölçümler ve doküman ve kayıtların incelenmesi gerçekleştirilir ve denetim sonrasında, görüş, öneriler, tavsiyeler ve uygunsuzlukları kapsayan örneklerle açıklamalı denetim raporu oluşturularak firmaya aktarılır. Tetkik sistemimizde en gelişmiş denetim teknikleri konusunda AB uzman personelimiz tarafından kazan-kazandır anlayışıyla en etkin biçimde ve güleryüzle gerçekleştirilir.

Tetkik sistemi kimlere gerekli?

 • ISO 9001:2008 / ISO , ISO 14001 , OHSAS 18001 ve benzeri yönetim sistemleri standardlarına  göre belge almak isteyen firmalar,
 • Yukarıdaki sayılan belgelere sahip olup, sistemini geliştirmek isteyenler,
 • Belge yenileme veya gözetim denetimleri öncesinde sistemini akredite edilmiş baş denetçilerle kontrol edilmesini isteyenler.
 • Çevre ve İş güvenliği mevzuatını günün koşullarına göre uygulamak isteyenler,
 • Belge yenileme veya gözetim denetimlerinde belgelendirme kurumunun yazacağı uygunsuzluklarla ilgili (Majör/Minör) acele bilgi almak isteyen firmalar,
 • Özellikle danışmanlık ücretlerinin yüksek olmasından dolayı hizmet alamayanlar,
 • Genel- geçici çözümler yerine, kendi durumuna uygun çözüm arayanlar,
 • Gündemi ve teknolojiyi takip edip, sürekli gelişmeyi ilke edinen danışmanlarla çalışmak isteyen firmalar.
 • İş yerlerinde mevcut uygulamaların değerlendirilmesi ile iş sağlığı, iş güvenliği (İSG) durum tespiti ve güvenlik analizleri ile işyeri güvenlik derecesi ortaya çıkmak isteyen firmalar,
 • İSG ve çevre teftişlerine hazırlıklı olmak isteyen firmalar

Firmamızın tetkik sistemine katılın, denetim öncesi güvenli olun!

INFORM Danışmanlık ve Eğitim