Online eğitimler ile, nerede olursanız olun sanal ortamda ancak aynı uzman eğitmen kadrosu ile aynı kalitede eğitim alabilirsiniz. Hatta kuruluşunuza özel olarak planlanmış bir eğitim için yerinizi ayırabilir ve çalışanlarınıza grup olarak da canlı bir online eğitim aldırabilirsiniz.

Talebiniz üzerine (isteğe bağlı) eğitimlerimiz, online eğitim materyalleri ve uygulamalı değerlendirmenin bir kombinasyonunu kullanarak INFORM danışmanlık ve Eğitim’den beklediğiniz yüksek kaliteli içeriğin aynısını sunar ve kuruluşunuza özel olarak alacağınız  bu eğitimler kendi beklenti ve sorularınızla  kendi sektörünüzde özel uygulamalarla, uygulama ve aktivitelere dayalı öğrenme tekniği ile  bilgilenmenize ve etkin öğrenmenize olanak tanır.

Farklı bir formatta eğitime ihtiyacınız olabileceğini düşünüyorsanız, alternatif seçeneklerimiz hakkında görüşmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

Genel katılıma açık güncel eğitim takvimi yayınlanmıştır.

Tüm eğitimlerimizi kuruluşunuzun beklenti ve talebi doğrultusunda şirketinize özel olarak da sağlamaktayız.

 INFORM Danışmanlık ve Eğitim  EĞİTİM PROGRAMI
Tüm eğitim konuları; danışmanlık, proje ve denetim hizmetleri kapsamındadır.
Eğitimler kuruluşunuza özel olarak düzenlenebilmektedir.
Sürdürülebilirlik ve Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri
Sürdürülebilir Finansal Raporlama Standardı eğitimi 7-10 Haziran
Net sıfır emisyon ilkeleri ve uygulama esasları 29-30 Mayıs
Yağmur suyu depolama ve kullanma sistemleri tasarım ve projelendirme esasları 25-26  Mayıs
Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı 15-16 Haziran
Sürdürülebilirlik uzmanlığı sertifika programı (8 gün) 20-29 Haziran
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi bilinçlendirme programı (4 gün) 20-23 Haziran
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi bilinçlendirme programı (hafta sonu programı/yüz yüze eğitim) 24 Hazian
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi raporlama eğitimi (4 gün) 26-29 Haziran
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi raporlama eğitimi (hafta sonu programı/yüz yüze eğitim/Dedeman Otel Bostancı İstanbul/2 gün) 10-17 Haziran
Paydaş yönetim sistemi (AA1000SE) standardı ve paydaş önceliklendirme uygulamaları 22-24 Mayıs
Tekstil sektöründe temiz üretim tekniklerinin uygulama esasları 16-17 Mayıs
Döngüsel ekonominin esasları ve uygulama metotları 3-4-5 Mayıs
Kaynak verimliliği analizi 23-24 Mayıs
Sıfır Atık Yönetim Sistemi Bilgilendirme  ve Uygulama Eğitimi 11-12 Mayıs ve   8-9 Haziran
Entegre Raporlama (Integrated Reporting – IR) Bilinçlendirme Programı 1-2 Haziran
Çevresel Etkilerin Belirlenmesi ve Risk Değerlendirmesi 23.May
Ambalajların yerinde geri kazanımı ve değerlendirilmesi 23-24 Mayıs
Atıksuların arıtılması bilinçlendirme programı 10-12 Mayıs
Atıksu arıtma tesislerin yönetimi, işletilmesi  ve bakımı uzmanlık programı 13-17 Mayıs
Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi sertifika programı 10-17 Mayıs
Güneş kollektörleriyle endüstriyel kazan sularının ısıtılması 9.May
Endüstriyel ve evsel atıksulardan fosfor geri kazanımı 5.May
Fabrikalarda Geri Kazanım ve Yeniden Kullanım Uygulamaları 3-4 Mayıs
ISO 14064-1 Sera gazı envanteri  bilinçlendirme eğitimi (kuruluş seviyesinde) 23-24 Mayıs
ISO 14064-2 Sera gazı envanteri doğrulanması bilinçlendirme eğitimi (proje seviyesinde) 30-31 Mayıs
ISO 14067:2018 Ürün karbon ayak izi standardı bilinçlendirme eğitimi 2.Haz
Su ayak izinin hesaplanması (ISO 14046) 25-26 Mayıs
Sürdürülebilir tedarik zincirlerinin ESG açısından değerlendirilmesi 15.May
İklim risklerinin analizi ve raporlanması 13-14 Haziran
ISO 45001 İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi Bilgilendirme ve iç tetkikçi Eğitimi 24-25 Mayıs
ISO 14001 çevre yönetim sistemi Bilgilendirme Eğitimi 22.May
ISO 14001 İç Tetkikçi Eğitimi 23-24 Mayıs
Kaza Araştırması ve Kök Neden Analizi 30-31 Mayıs
ISO 9001&ISO 14001&ISO 45001 Entegre Yönetim Sistemi Eğitimleri:
ISO 9001&ISO 14001&ISO 45001 Entegre Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi 30-31 Mayıs
ISO 9001&ISO 14001&ISO 45001 Entegre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi 24-26 Mayıs
ISO 9001&ISO 14001&ISO 45001 yönetim sistemlerinin sürdürülebilirlik ile entegrasyonu 23-24 Mayıs
 ISO 19011 İç Denetçi eğitimi 30-31 Mayıs
Enerji Yönetim Sistemi Eğitimleri
 ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi 23-24 Mayıs
 ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi 30-31 Mayıs
Laboratuvar ve Akreditasyon Yönetim Sistemi Eğitimleri
TS EN ISO / IEC 17025 : 2017  Laboratuvar akreditasyonu bilgilendirme  (2 gün) 16-17 Mayıs
TS EN ISO / IEC 17025 : 2017  Laboratuvar akreditasyonu iç denetçi  (3 gün) 16-17-18 Mayıs
TS EN ISO/IEC 17043 :2023 Uygunluk Değerlendirmesi-Yeterlilik Deneyleri İçin Genel Kurallar 25-26 Mayıs
Laboratuvarlar için uygulamalı kök neden analizi 30-31 Mayıs
Laboratuvar süreçlerinde risk analizi metotları ve uygulamalar 16.May
Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Laboratuvarlarda Uygulanması  8-9 Haziran
İç kalite kontrol ve kontrol diyagramlarının kullanılması temel eğitimi 23.May
Ölçüm belirsizliğinin hesaplanması 17.May
ISO 14791 :2000 Tıbbi cihazlarda risk yönetimi 5.Haz
Katılım/Başarı sertifikası eğitim  bedeline dahildir.
Kayıt yöntemi: Başvuru formunu  ve ödemenin yapıldığına dair banka dekontunu e-mail ile firmamıza bildirmenizi rica ederiz. Eğitime 10 gün kala yapılan iptallerde eğitim bedeli kesintisiz geri ödenir. Eğitime 3 gün kala yapılan iptallerde ve katılmama durumunda geri ödeme yapılmaz, başka bir tarihe aktarım yapılır.
Bilgi ve kayıt için;

bilgi@informdanismanlik.com

Tel: 0532 7814262

INFORM Danışmanlık ve Eğitim