EĞİTİM TAKVİMİ

 GÜNCEL EĞİTİM TAKVİMİ

Sürdürülebilirlik ve Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri
Fabrikalarda enerji verimliliği ve geri kazanım uygulamaları13-14 Haziran
Su ayak izinin hesaplanması ve su yönetim standardı (ISO 14064)17-18 Haziran
Su verimliliğinin yönetimi ve su geri kazanım uygulamaları19-20 Haziran
Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanım sistemleri tasarım ve proje esasları23-24 Mayıs
Net sıfır emisyon ilkelerini uygulama eğitimi4-5 Haziran
Yağmur suyu depolama ve kullanma sistemleri tasarım ve projelendirme esasları29-30 Mayıs
Sürdürülebilirlik uzmanlığı sertifika programı (8 gün)29 Mayıs-7 Haziran
ISO 14001 çevre yönetim sistemi30-31 Mayıs
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi bilinçlendirme programı (4 gün)29 Mayıs-3 Haziran
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi bilinçlendirme programı (Hotel Dedeman Bostancı-yüz yüze eğitim)1.Haz
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi raporlama eğitimi (4 gün)4-7 Haziran
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi raporlama eğitimi (yüz yüze eğitim/Dedeman Otel Bostancı İstanbul/2 gün)22-29 Haziran
Sıfır Atık Yönetim Sistemi Bilgilendirme  ve Uygulama Eğitimi25-26 Haziran
Entegre Raporlama (Integrated Reporting – IR) Bilinçlendirme Programı27-28 Haziran
Kaza Araştırması ve Kök Neden Analizi24.Mayıs
Laboratuvar ve Akreditasyon Yönetim Sistemi Eğitimleri
Laboratuvarlarda iş sağlığı iş güvenliği ve çevre yönetim uygulamaları20-21 Haziran
Laboratuvarlarda sürdürülebilirlik ilkeleri ve yeşil laboratuvar uygulamaları29-30 Mayıs
TS EN ISO / IEC 17025 : 2017  Laboratuvar akreditasyonu bilgilendirme ve uygulama  (2 gün)23-24 Mayıs
TS EN ISO / IEC 17025 : 2017  Laboratuvar akreditasyonu iç denetçi  (2 gün)27-28 Mayıs
TS EN ISO/IEC 17043 :2023 Uygunluk Değerlendirmesi-Yeterlilik Deneyleri İçin Genel Kurallar3-4 Haziran
Laboratuvarlar için uygulamalı kök neden analizi24.May
Laboratuvar süreçlerinde risk analizi metotları ve uygulamalar10 Haziran
Laboratuvar sıfır atık yönetimi25-26 Haziran
İç kalite kontrol ve kontrol diyagramlarının kullanılması temel eğitimi5.Haz
Ölçüm belirsizliğinin hesaplanması24.May
ISO 15189:2022 bilgilendirme ve uygulama21.May
Katılım/Başarı sertifikası eğitim  bedeline dahildir.

INFORM Danışmanlık ve Eğitim