GÜNCEL eğitim takvimi yayınlanmıştır. Tüm eğitimlerimizi kuruluşunuzun beklenti ve talebi doğrultusunda şirketinize özel olarak da sağlayabiliyoruz.

INFORM DANIŞMANLIK ve EĞİTİM  / EĞİTİM PROGRAMI
Tüm eğitim konuları; danışmanlık, proje ve denetim hizmetleri kapsamındadır.
Eğitimler kuruluşunuza özel olarak düzenlenebilmektedir.
Sürdürülebilirlik ve Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri
Sürdürülebilir Finansal Raporlama Standardı eğitimi 7-10 Şubat
Net sıfır emisyon ilkeleri ve uygulama esasları 16-17 Şubat
Yağmur suyu depolama ve kullanma sistemleri tasarım ve projelendirme esasları 30 Ocak
Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı 23-24 Şubat
Sürdürülebilirlik uzmanlığı sertifika programı (8 gün) 7-16 Şubat
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi bilinçlendirme programı (4 gün) 7-10 Şubat
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi bilinçlendirme programı (haftasonu programı/yüz yüze eğitim) 18 Şubat
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi raporlama eğitimi (4 gün) 13-16 Şubat
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi raporlama eğitimi (haftasonu programı/yüzyüze eğitim/Dedeman Otel Bostancı İstanbul/2 gün) 18-25 Şubat
Paydaş yönetim sistemi (AA1000SE) standardı ve paydaş önceliklendirme uygulamaları 27-31 Ocak
Döngüsel ekonominin esasları ve uygulama metotları 21-22-23 Şubat
Kaynak verimliliği analizi 10-11 Ocak
Sıfır Atık Yönetim Sistemi Bilgilendirme  ve Uygulama Eğitimi 20-21 Şubat
Entegre Raporlama (Integrated Reporting – IR) Bilinçlendirme Programı 15-16-17 Şubat
Çevresel Etkilerin Belirlenmesi ve Risk Değerlendirmesi 17 Şubat
Ambalajların yerinde geri kazanımı ve değerlendirilmesi 24-25 Ocak
Atıksuların arıtılması bilinçlendirme programı 27 Ocak-1 Şubat
Atıksu arıtma tesislerin yönetimi, işletilmesi  ve bakımı uzmanlık programı 2 Şubat-7 Şubat
Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi sertifika programı 27 Ocak-7 Şubat
Güneş kollektörleriyle endüstriyel kazan sularının ısıtılması 27 Ocak
Endüstriyel ve evsel atıksulardan fosfor geri kazanımı 14 Şubat
Fabrikalarda Geri Kazanım ve Yeniden Kullanım Uygulamaları 27-28 Şubat
ISO 14064-1 Sera gazı envanteri  bilinçlendirme eğitimi (kuruluş seviyesinde) 1-2-3 Şubat
ISO 14064-2 Sera gazı envanteri doğrulanması bilinçlendirme eğitimi (proje seviyesinde) 6-7-8 Şubat
ISO 14067:2018 Ürün karbon ayak izi standardı bilinçlendirme eğitimi 20 Şubat
Sürdürülebilir tedarik zincirlerinin ESG açısından değerlendirilmesi 10 Şubat
İklim risklerinin analizi ve raporlanması 13-14 Şubat
ISO 45001 İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemiBilgilendirme Eğitimi 8-9 Şubat
ISO 14001 çevre yönetim sistemi Bilgilendirme Eğitimi 27 Şubat
ISO 14001 İç Tetkikçi Eğitimi 27-28 Şubat
Kaza Araştırması ve Kök Neden Analizi 16-17 Şubat
ISO 9001&ISO 14001&ISO 45001 Entegre Yönetim Sistemi Eğitimleri:
ISO 9001&ISO 14001&ISO 45001 Entegre Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi 9-11 Ocak
ISO 9001&ISO 14001&ISO 45001 Entegre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi 16-18 Ocak
ISO 9001&ISO 14001&ISO 45001 yönetim sistemlerinin sürdürülebilirlik ile entegrasyonu 4-6 Ocak
 ISO 19011 İç Denetçi eğitimi 26-27 Ocak
Enerji Yönetim Sistemi Eğitimleri
 ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi 21 Şubat
 ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi 21-23 Şubat
Laboratuvar ve Akreditasyon Yönetim Sistemi Eğitimleri
TS EN ISO / IEC 17025 : 2017  Laboratuvar akreditasyonu iç denetçi  (3 gün) 22-24 Şubat
TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Değerlendirmesi-Yeterlilik Deneyleri İçin Genel Kurallar 16-17 Şubat
Laboratuvarlar için uygulamalı kök neden analizi 10 Şubat
Laboratuvar süreçlerinde risk analizi metotları ve uygulamalar 13-14 Şubat
Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Laboratuvarlarda Uygulanması 21 Şubat
İç kalite kontrol ve kontrol diyagramlarının kullanılması temel eğitimi 15 Şubat
Ölçüm belirsizliğinin hesaplanması 14 Şubat
ISO 14791 :2000 Tıbbi cihazlarda risk yönetimi 17 Şubat
Katılım/Başarı sertifikası eğitim  bedeline dahildir.
Kayıt yöntemi: Başvuru formunu  ve ödemenin yapıldığına dair banka dekontunu e-mail ile firmamıza bildirmenizi rica ederiz. Eğitime 10 gün kala yapılan iptallerde eğitim bedeli kesintisiz geri ödenir. Eğitime 3 gün kala yapılan iptallerde ve katılmama durumunda geri ödeme yapılmaz, başka bir tarihe aktarım yapılır.
Bilgi için Tel: 0532 7814262
INFORM DANIŞMANLIK ve EĞİTİM  www.informdanismanlik.com

INFORM Danışmanlık ve Eğitim