Online eğitimler ile, nerede olursanız olun sanal ortamda ancak aynı uzman eğitmen kadrosu ile aynı kalitede eğitim alabilirsiniz. Hatta kuruluşunuza özel olarak planlanmış bir eğitim için yerinizi ayırabilir ve çalışanlarınıza grup olarak da canlı bir online eğitim aldırabilirsiniz.

Talebiniz üzerine (isteğe bağlı) eğitimlerimiz, online eğitim materyalleri ve uygulamalı değerlendirmenin bir kombinasyonunu kullanarak INFORM danışmanlık ve Eğitim’den beklediğiniz yüksek kaliteli içeriğin aynısını sunar ve kuruluşunuza özel olarak alacağınız  bu eğitimler kendi beklenti ve sorularınızla  kendi sektörünüzde özel uygulamalarla, uygulama ve aktivitelere dayalı öğrenme tekniği ile  bilgilenmenize ve etkin öğrenmenize olanak tanır.

Farklı bir formatta eğitime ihtiyacınız olabileceğini düşünüyorsanız, alternatif seçeneklerimiz hakkında görüşmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

Genel katılıma açık güncel eğitim takvimi yayınlanmıştır.

Tüm eğitimlerimizi kuruluşunuzun beklenti ve talebi doğrultusunda şirketinize özel olarak da sağlamaktayız.

Tüm eğitim konuları; danışmanlık, proje ve denetim hizmetleri kapsamındadır. Eğitimler kuruluşunuza özel olarak düzenlenebilmektedir..

INFORM Danışmanlık ve Eğitim  EĞİTİM PROGRAMI

Sürdürülebilirlik ve Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri
Fabrikalarda enerji verimliliği ve geri kazanım uygulamaları 7-8 Aralık
Yenilenebilir enerji teknolojileri sertifika programı (5 gün) 16-23 Ekim
Dijital dönüşüm temel eğitimi 26-27 Ekim
Yaşam döngüsü analizi LCA temel eğitim/Uygulama eğitimi 18-19 Ekim
MRV temel eğitim/Uygulama eğitimi 23-24 Ekim
Çevresel Etkilerin Belirlenmesi ve Risk Değerlendirmesi 18 Ekim
Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanım sistemleri tasarım ve proje esasları 14-15 Aralık
Net sıfır emisyon ilkelerini uygulama eğitimi 5-6 Aralık
Yağmur suyu depolama ve kullanma sistemleri tasarım ve projelendirme esasları 23-24 Kasım
Sürdürülebilirlik uzmanlığı sertifika programı (8 gün) 19-28 Aralık
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi bilinçlendirme programı (4 gün) 19-22 Aralık
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi bilinçlendirme programı (Hotel Dedeman Bostancı-yüz yüze eğitim) 15 Kasım
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi raporlama eğitimi (4 gün) 25-28 Aralık
Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi raporlama eğitimi (yüz yüze eğitim/Dedeman Otel Bostancı İstanbul/2 gün) 16-17 Kasım
Paydaş yönetim sistemi (AA1000SE) standardı ve paydaş önceliklendirme uygulamaları 26-27 Ekim
Tekstil sektöründe temiz üretim tekniklerinin uygulama esasları 30-31 Ekim
Döngüsel ekonominin esasları ve uygulama metotları 2-3 Kasım
Kaynak verimliliği analizi 21-22 Kasım
Sıfır Atık Yönetim Sistemi Bilgilendirme  ve Uygulama Eğitimi 2-3 Kasım
Entegre Raporlama (Integrated Reporting – IR) Bilinçlendirme Programı 9-10 Kasım
Ambalajların yerinde geri kazanımı ve değerlendirilmesi 13 Kasım
Atıksuların arıtılması bilinçlendirme programı 24-25 Ekim
Atıksu arıtma tesislerin yönetimi, işletilmesi  ve bakımı uzmanlık programı 1-2-3 Kasım
Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi sertifika programı (5 gün) 1-7 Kasım
Sürdürülebilir Tedarik Yönetim Sisteminin kurulması (ISO 20400) 23 Kasım
Endüstriyel ve evsel atıksulardan fosfor geri kazanımı 10 Ekim
Fabrikalarda Geri Kazanım ve Yeniden Kullanım Uygulamaları 23-24 Ekim
ISO 14064-1 Sera gazı envanteri  bilinçlendirme ve uygulama eğitimi (kuruluş seviyesinde) 18-19 Ekim
ISO 14064-2 Sera gazı envanteri doğrulanması bilinçlendirme eğitimi (proje seviyesinde) 19-20 Ekim
ISO 14067:2018 Ürün karbon ayak izi standardı bilinçlendirme eğitimi 27 Ekim
Su ayak izinin hesaplanması (ISO 14046) 31 Ekim-1 Kasım
Sürdürülebilir tedarik zincirlerinin ESG açısından değerlendirilmesi 26 Ekim
İklim risklerinin analizi ve raporlanması 12-13 Ekim
ISO 45001 İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi Bilgilendirme ve iç tetkikçi Eğitimi 10-13 Ekim
ISO 14001 çevre yönetim sistemi Bilgilendirme Eğitimi 17 Ekim
ISO 14001 İç Tetkikçi Eğitimi 17-18 Ekim
Kaza Araştırması ve Kök Neden Analizi 25 Ekim
ISO 9001&ISO 14001&ISO 45001 Entegre Yönetim Sistemi Eğitimleri:
ISO 9001&ISO 14001&ISO 45001 Entegre Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi 12-13 Ekim
ISO 9001&ISO 14001&ISO 45001 Entegre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi 17-18 Ekim
ISO 9001&ISO 14001&ISO 45001 yönetim sistemlerinin sürdürülebilirlik ile entegrasyonu 24 Ekim
 ISO 19011 İç Denetçi eğitimi 2-3 Kasım
Enerji Yönetim Sistemi Eğitimleri
 ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimi 14-15 Kasım
 ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi 16-17 Kasım
Laboratuvar ve Akreditasyon Yönetim Sistemi Eğitimleri
Laboratuvarlarda sürdürülebilirlik ilkeleri ve yeşil laboratuvar uygulamaları 19-20  Ekim
TS EN ISO / IEC 17025 : 2017  Laboratuvar akreditasyonu bilgilendirme ve uygulama  (2 gün) 28-29 Kasım
TS EN ISO / IEC 17025 : 2017  Laboratuvar akreditasyonu iç denetçi  (3 gün) 28-29-30 Kasım
TS EN ISO/IEC 17043 :2023 Uygunluk Değerlendirmesi-Yeterlilik Deneyleri İçin Genel Kurallar 10-11 Ekim
Laboratuvarlar için uygulamalı kök neden analizi 25 Ekim
Laboratuvar süreçlerinde risk analizi metotları ve uygulamalar 12 Ekim
Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Laboratuvarlarda Uygulanması 9 Ekim
İç kalite kontrol ve kontrol diyagramlarının kullanılması temel eğitimi 16 Ekim
Ölçüm belirsizliğinin hesaplanması 26 Aralık
ISO 15189:2022 Tıbbi laboratuvarların akreditasyonu bilgilendirme ve uygulama eğitimi (2 gün) 3-4 Ekim
Katılım/Başarı sertifikası eğitim  bedeline dahildir.

Danışmanlık, eğitim ve denetim talepleriniz için: bilgi@informdanismanlik.com

INFORM Danışmanlık ve Eğitim