Sürdürülebilirlik alanında dünyaca kabul görmüş sürdürülebilirlik yaklaşımlarını iş dünyasında uyguluyoruz.

Günümüzdeki büyüme ve kalkınmanın, gelecek kuşakların yaşamlarını ve kaynaklarını tehlikeye atmayan bir yaklaşım  ile düzenlenmesi için iş dünyasına önemli görevler düşmektedir. Bu çerçevede firmaların da, paydaşlarının (yatırımcılar, tüketiciler, çalışanlar, toplum, vb.) da birlikte kazandığı; Sürdürülebilir İş Yapma Şeklinin benimsendiği; Kazan – Kazan Politikasının uygulandığı yenilikçi  çözümler sunuyoruz.

Kurumların, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) hedefleri ile iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlamak, sürdürülebilirlik risklerinin farkına varıp, yönetimi konusunda bilgilerini arttırmak ve kurumların sürdürülebilir değer yaratma hedeflerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla bilgi birikimini artırmak üzere kuruluşunuza özel eğitimler sağlıyoruz.

 • Sürdürülebilirlik Yönetimi
 • Çevresel ve Sosyal Değerlendirme
 • Teknik Danışmanlık
 • İklim Değişikliği Yönetimi
 • Karbon Danışmanlığı
 • Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi
 • Finansal Kurumlar İçin Yatırım İzleme
 • Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği 
 • AWS Uluslararası Su koruma Standardı 
 • Döngüsel Ekonomi ve Uygulama Metodları
 • SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu 
 • Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlanması

konularında danışmanlık, eğitim ve tetkik hizmetleri ile firmanıza katma değer sağlıyoruz.

Danışmanlık hizmetleri kapsamında;

 • Sürdürülebilirlik Komitesi Kurulması
 • Sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması
 • Sorumluluk paylaşım planlarının hazırlanması
 • Yönetim Proseslerinin iş süreçlerine entegrasyonunun sağlanması
 • İklim Değişikliği Risk ve Fırsatlarının Değerlendirilmesi
 • Sürdürülebilirlik Alanındaki Hedeflerin Belirlenmesi
 • Paydaş Katılımı Sürecinin Yönetilmesi
 • Detaylı performans göstergelerinin oluşturulması
 • Gerekli Eğitimlerin Verilmesi
 • Öncelikli Sürdürülebilirlik Konularının Belirlenmesi ve Yönetilmesi
 • Değer Zinciri Yönetimi
 • Sürdürülebilirlik raporunuzun hazırlanması

temalarında, 30 yılı aşan bilgi ve deneyimimizle, sektör esaslı ulusal / uluslararası alanda destek sağlıyoruz…

Teknik Hizmetler

ÇEVRE DİZAYNI

Tasarım ve tedarik zinciri yönetimi yoluyla ürünlerinizin çevresel profilini iyileştirin.  INFORM, Sürdürülebilirlik Danışmanlığı faaliyetleri ile süreçlerinizi ekolojik etkiler açısından inceleyerek, çevresel ayak izinizi azaltmak için uygun maliyetli fırsatları belirlemenize yardımcı olur.

Sektörünüze, ürününüze ve çevresel hedeflerinize bağlı olarak, eko-tasarım çözümleri, geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilen bileşenlerin artırılmasını, ürün onarımına ve geri dönüşüme yardımcı olmak için müşterilerle yeni ilişkiler kurulmasını veya uyumlu bir çevresel misyona sahip tedarikçilerin belirlenmesini içerir.

KARBON AYAKİZİ

Ürününüzün karbon ayak izini ve prosesinizdeki ve tedarik zincirinizdeki her adımın katkısını bilmek, emisyonları nasıl azaltabileceğinizi ve iklim değişikliği çözümlerine nasıl katkıda bulunabileceğinizi anlamanın önemli bir parçasıdır. Bir karbon ayak izi raporu, ilk kurumsal sürdürülebilirlik raporunuz için temel oluşturarak gelecekteki emisyon azaltma hedeflerinizi belirtir veya alternatif ürün tasarımları için bir kıyaslama noktası olarak hizmet edebilir.

TOPRAK, SU VE ENERJİ AYAK İZLERİ

Kaynaklarımızı verimli kullanmak, gelecek nesiller için arzu edilen bir dünya inşa etmek için çok önemlidir. Etkili arazi ve enerji kullanımı, iklim değişikliğiyle mücadele, nesli tükenmekte olan türlerin korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi için de etkili araçlar olacaktır. Tedarik zincirinizin ve tasarım seçimlerinizin bu önemli çevresel etkilere katkılarını anlamak, ulaşılabilir ve etkili hedefler belirlemenize ve misyona uygun kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve kurumsal ortaklarla ittifaklar için temel oluşturmanıza yardımcı olur.

YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ

LCA’lar, ürününüzün avantajları ve çevresel etkin noktalar hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Basit kapsam belirleme LCA’larından ISO uyumlu çevresel ürün için gerekli olan tam karşılaştırmalı çalışmalara kadar, araçlarımız etkinizi ölçmenize ve hedeflerinizi belirlemek, bunlara ulaşmak için ölçülebilir kriterler sağlamanıza yardımcı olur.

LCA sonuçları ayrıca devam eden sürdürülebilirlik değerlendirmeleri ve paydaşlara yönelik diğer raporlar için temel sağlayabilir. Çevre muhasebesinde altın standart olan bir LCA, yalnızca ürününüzün gücünü değil, aynı zamanda bağlılığınızı da gösterir.

Strateji ve İletişim Hizmetleri

STRATEJİ

Tam zamanlı bir sürdürülebilirlik ekibi olmayan şirketler için,   çevresel misyonunuzu ilerletmek için ihtiyaç duyduğunuz desteği bizden alabilirsiniz.Teknik hizmetlerimize ek olarak bilime dayalı hedef belirleme ve stratejik rehberlik sağlıyoruz. Değer yaratmanıza ve misyon odaklı bir kuruluş olarak sisteminizi oluşturmanıza yardımcı olmak için yarı zamanlı veya proje bazında uzman sürdürülebilirlik kaynağınız olarak da hizmet sağlıyoruz.

İLETİŞİM

Müşterileriniz çevresel taahhüdünüz hakkında ne biliyor? Yatırımcılarınız sürdürülebilirlik hedeflerinizi anlıyor mu? İster ilk yıllık sürdürülebilirlik raporunuzu oluştururken rehberlik arıyor olun, ister bir EPD için belgelere ihtiyacınız olsun,  yanınızdayız. Raporlama ve eğitim hizmetlerimiz herhangi bir kuruluş için özelleştirilebilir:

 • Kurumsal sürdürülebilirlik değerlendirmeleri /eğitimleri
 • Ürün sürdürülebilirlik raporları
 • Eko-etiketleme ve çevresel ürün beyanları (EPD’ler)

SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

Sektörünüzle ilgili son gelişmeler ve sürdürülebilirlik konularında yöneticiler, pazarlama veya teknik ekipler için bireysel olarak uyarlanmış oturumlar sunuyoruz. İster girişiminizin sürdürülebilirlik misyonu için bir temel oluşturuyor olun, ister yeni bir ürün hattının çevresel etkilerine odaklanmış bir bakışa ihtiyacınız olsun, ihtiyacınız olan arka plan bilgilerini size sağlıyoruz. Konular şunları içerir:

 • Sürdürülebilirliğin sektörünüz için ne anlama geldiğini anlamak
 • Ulaşılabilir ve  iddialı çevresel hedefler belirlemek
 • Girişiminizin çevre misyonunu hızlı bir şekilde başlatmak
 • Ne zaman, nerede ve kim? Sürdürülebilirlik sorunları mekanları ve insanları nasıl etkiler?

Sürdürülebilirlik projenize nereden başlayacağınızdan emin değilseniz veya kurum içi sürdürülebilirlik ekibinizin kapsamını genişletmek istiyorsanız, IINFORM Danışmanlık ve Eğitim ayrıca durumunuza uygun, şirketnize özel eğitimler sağlamaktadır.

SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu 

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.

SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında şirketinizin bazı temel konularda açıklama yapması gerekiyor. SPK sürüdürülebilirlik ilkelerine uygunluğunuzu analiz ederek iyileştirme yapılacak yerleri belirliyor, raporunuzu “Uy ya da Açıkla” prensibine uygun olarak yazıyoruz.

Ayrıca sürdürülebilirlik profesyonelleri yetiştirmek amacıyla hazırlanan;

 • Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi bilgilendirme eğitimi

   • Sürdürülebilir Kalkınma
   • Kurumsal Sürdürülebilirlik
   • Kurumsal Yönetim
   • Paydaş
   • Etik Değerler
   • Biyoçeşitlilik
   • Karbon Ayak İzi
   • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
   • Sürdürülebilirlikte Kilometre Taşları
   • Neden Sürdürülebilirlik?
   • Sürdürülebilirliğin Şirketlere Sağladığı Katkılar
   • Yatırımcılar Açısından Sürdürülebilirlik
   • Sorumlu Yatırım Nedir?
   • Sürdürülebilirlik Stratejiniz Var Mı?
   • Dört Adımda Sürdürülebilirlik
   • Sürdürülebilirlik Raporlaması
   • Raporlama Çerçeveleri
   • Türkiye’den Uygulama Örnekleri
 • Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi raporlama eğitimi

   • Sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sürdürülebilirliğin temelleri
   • Sürdürülebilirlik yönetiminin temelleri / Sürdürülebilirlik raporlamasının temelleri
   • GRI, GRI Standartları ve GRI Topluluğu / GRI Standards raporlama standardının temel ilkeleri nelerdir?
   • Şirket içinde raporlama süreci nasıl yönetilir?
   • 5 Adımda GRI Standards uyumlu bir rapor nasıl yönetilir?
   • Paydaşlarımızı sürece nasıl dahil ederiz?
   • Rapor iletişimini nasıl yapmalıyız?

ve diğer eğitim programlarımıza katılarak sürdürülebilirlik raporlarınızı hazırlayabilecek düzeyde know-how sağlayarak, sizlere kendi raporunuzu kendiniz hazırlayacak ve güncelleyebilecek düzeyde profesyonel yetkinlik sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması Eğitimleri, sürdürülebilirlik yönetimi ve raporlaması konularında sınırlı bir bilgi ve tecrübeye sahip olan kişilere yönelik olarak tasarlanmıştır.

GRI Standardıyla uyumlu bir raporlama stratejisi oluşturmaya ve GRI Standardına uyumlu bir raporlama projesini başarılı biçimde hayata geçirmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaya odaklanmıştır.

AWS Uluslararası Su Koruma Standardı

AWS International Water Stewardship Standard (AWS Standardı), büyük su kullanıcılarının su kullanımlarını ve etkilerini anlamaları ve bir havza bağlamında sürdürülebilir su yönetimi için işbirliği içinde ve şeffaf bir şekilde çalışmaları için küresel olarak geçerli bir çerçevedir. Standart, bir havza ölçeğinde sosyal, çevresel ve ekonomik faydalar sağlamayı amaçlamaktadır.

Bunun için, su kullanan sahaları, ortak havza su sorunlarını ve ayrıca sahadaki su risklerini ve fırsatlarını anlamak ve ele almak gereklidir. Su kullanan sahalar,  beş sonuç açısından aşamalı olarak en iyi uygulamaya taşıyacak şekilde ele almaları istenir:

International Alliance for Water Stewardship Standard’ın (AWS Standardı olarak bilinir) amaçlanan etkileri şunlardır:

 • İyi su yönetimi
 • Su ile ilgili önemli alanların durumu
 • İyi su kalitesi durumu
 • Sürdürülebilir su dengesi
 • Herkes için güvenli su, sanitasyon ve hijyen (WASH)

AWS Standard nasıl çalışır?

AWS Standardı, büyük su kullanıcılarının kendi su kullanımlarını ve etkilerini anlamaları ve daha geniş su havzası bağlamında sürdürülebilir su yönetimi için başkalarıyla işbirliği içinde ve şeffaf bir şekilde çalışmaları için güvenilir, küresel olarak geçerli bir çerçeve sunar. Uygulayıcılar, saha su performansını iyileştiren ve daha geniş sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunan iyi su yönetimi uygulamalarına ulaşmak için AWS Standardındaki adımları ve rehberliği izler.

Standardın uygulama aşamaları ve performans göstergeleri  nelerdir?

AWS Standardı beş adımda oluşturulmuştur. Standardı uygulayan lokasyon sahipleri:

 1. Su ile ilgili verileri toplayın ve anlayın
 2. Su idaresini taahhüt edin ve bir su idaresi planı oluşturun
 3.  Planlarını uygulayın
 4.  Performanslarını değerlendirin
 5.  Paydaşlarla ilerlemeyi iletin ve açıklayın

Her adımda bir dizi kriter ve gösterge vardır. Adımları ve kriterleri takip etmek, beş alanda performansın artmasını sağlayacaktır:

 1. Geliştirilmiş su yönetişimi
 2. Sürdürülebilir su dengesi
 3. İyi su kalitesi
 4.  Su ile ilgili önemli alanların durumu
 5.  Herkes için suya, sanitasyona ve hijyene (WASH) erişim

Her bir kriterin yerine getirildiği ilgili göstergelerle kanıtlanır. İyi su idaresi iddiasında bulunan lokasyonlar, AWS’den veya lokasyon sahiplerinden bağımsız olarak güvenilir, üçüncü taraf değerlendiriciler tarafından göstergeleri karşıladıklarını ispat için denetlenir ve onaylanır.

Standardın uygulanması, yukarıda beliritlen sonuçları elde ederken, , iş ve endüstri, hükümet ve toplum ile sivil toplum kuruluşlarını içeren işbirlikçi yaklaşımları teşvik eder.

Sürüm 2.0 için AWS Standart Revizyonu

Sürecin başlangıcında standart uygulayıcılarla yapılan bir anket, genel olarak, standardın iyi çalıştığını, ancak uygulamalardan elde edilen deneyimleri hesaba katmak için güncelleme ve biraz iyileştirme yapılması gerektiğini gösterdi. Sürüm 2.0’da yapılan değişiklikler, lokasyonların standardı uygulamasını çok daha kolay hale getirdi ve uygulama süreci artık gerçekliği daha iyi yansıtıyor.

AWS Standardının 2.0 Sürümü, su görevlilerine , lokasyonların su idaresi eylemlerini taahhüt etmesini, anlamasını, planlamasını, uygulamasını, değerlendirmesini ve iletmesini sağlayan beş adımlı bir sürekli iyileştirme çerçevesi sağlar.

AWS Standardını uygulamanın avantajları

AWS Standardını uygulamak,  birçok avantaj sağlayabilir.

 • Su bağımlılıklarını ve etkilerini anlayın
 • Operasyonel ve tedarik zinciri su risklerini azaltın
 • Sorumlu su prosedürlerinin uygulandığından emin olun
 • Yerel suyla ilgili paydaşlarla ilişkiler kurun
 • Havzadaki diğerleriyle paylaşılan zorlukları ele alın

Standart herhangi bir lokasyon tarafından, herhangi bir sektörde, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir havzada uygulanabilir. Ayrıca Standart, su yönetimi uygulamalarını değerlendirmek ve planlamak için bir çerçeve olarak şirketler, yatırımcılar ve kamu sektörü kurumları dahil olmak üzere su risklerini azaltmakla ilgilenen başkaları tarafından da kullanılabilir.

Standart, AWS logosunun iddialarını ve kullanımını da destekleyen bir Güvence Sistemi tarafından desteklenmektedir. Standart, güvenilir standart sistemler için küresel şemsiye organizasyon olan ISEAL Alliance’ın en iyi uygulama kurallarına uygun olarak geliştirilmiştir.

Kimler dahil?

Büyük miktarda su kullanıcıları, operasyonel faaliyetler, fabrikalar,  tedarik zincirleri, yerel paydaşlar ve son hat tüketicileri ile ilgili su riskiyle karşı karşıya olan işletmelerden; suyla ilgili politika üzerinde çalışan kamu sektörü kuruluşları; risk yönetimi süreçlerini geliştirmek isteyen yatırımcılar ve finansal hizmet sağlayıcıları; suyla ilgili programları olan kalkınma ajansları ve STK’lar; standartların ve su yönetim programlarının uygulanmasını veya değerlendirilmesini destekleyen sürdürülebilirlik hizmet sağlayıcıları.

INFORM Danışmanlık ve Eğitim