Sürdürülebilirlik alanında dünyaca kabul görmüş sürdürülebilirlik yaklaşımlarını iş dünyasında uyguluyoruz.

Günümüzdeki büyüme ve kalkınmanın, gelecek kuşakların yaşamlarını ve kaynaklarını tehlikeye atmayan bir yaklaşım  ile düzenlenmesi için iş dünyasına önemli görevler düşmektedir. Bu çerçevede firmaların da, paydaşlarının (yatırımcılar, tüketiciler, çalışanlar, toplum, vb.) da birlikte kazandığı; Sürdürülebilir İş Yapma Şeklinin benimsendiği; Kazan – Kazan Politikasının uygulandığı yenilikçi  çözümler sunuyoruz.

Kurumların, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) hedefleri ile iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlamak, sürdürülebilirlik risklerinin farkına varıp, yönetimi konusunda bilgilerini arttırmak ve kurumların sürdürülebilir değer yaratma hedeflerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla bilgi birikimini artırmak üzere kuruluşunuza özel eğitimler sağlıyoruz.

 • Sürdürülebilirlik Yönetimi
 • Çevresel ve Sosyal Değerlendirme
 • Teknik Danışmanlık
 • İklim Değişikliği Yönetimi
 • Karbon Danışmanlığı
 • Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi
 • Finansal Kurumlar İçin Yatırım İzleme
 • Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği 
 • AWS Uluslararası Su koruma Standardı 
 • Döngüsel Ekonomi ve Uygulama Metodları
 • SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu 
 • Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlanması

konularında danışmanlık, eğitim ve tetkik hizmetleri ile firmanıza katma değer sağlıyoruz.

  • Danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında;

   • Sürdürülebilirlik Komitesi Kurulması
   • Sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması
   • Sorumluluk paylaşım planlarının hazırlanması
   • Yönetim Proseslerinin iş süreçlerine entegrasyonunun sağlanması
   • Sürdürülebilirlik Alanındaki Hedeflerin Belirlenmesi
   • Paydaş Katılımı Sürecinin Yönetilmesi
   • Detaylı performans göstergelerinin oluşturulması
   • Gerekli Eğitimlerin Verilmesi
   • Öncelikli Sürdürülebilirlik Konularının Belirlenmesi ve Yönetilmesi
   • Çevresel ve sosyal etki analizlerinizin yapılması
   • Döngüsel ekonominin uygulaması çalışmaları
   • Değer Zinciri Yönetimi
   • Su ve atıksu yönetimi
   • Karbon ve enerji yönetimi
   • Stratejik Planlama ve Mevcut Durum Analizleri çalışması
   • Sürdürülebilirlik Riskleri ve Fırsatlarının belirlenerek analiz edilmesi
   • Sürdürülebilir Tedarik Yönetim Sisteminin kurulması (ISO 20400)
   • Sürdürülebilirlik Performanslarının Yapılandırılması 
   • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının iş süreçleriyle entegrasyonu
   • Paydaş Analizi ve Önceliklendirme Analizleri 
   • İklim Risk ve Fırsatlarının Değerlendirilerek analizi ve raporlanması 
   • Sürdürülebilir finansal raporlama standardının kuruluş faaliyetlerinde uygulanması
   • Entegre raporlama sisteminin kurulması ve uygulanması

temalarında, 30 yılı aşan bilgi ve deneyimimizle, sektör esaslı ulusal / uluslararası alanda destek sağlıyoruz…

Teknik Hizmetler

ÇEVRE DİZAYNI

Tasarım ve tedarik zinciri yönetimi yoluyla ürünlerinizin çevresel profilini iyileştirin.  INFORM, Sürdürülebilirlik Danışmanlığı faaliyetleri ile süreçlerinizi ekolojik etkiler açısından inceleyerek, çevresel ayak izinizi azaltmak için uygun maliyetli fırsatları belirlemenize yardımcı olur.

Sektörünüze, ürününüze ve çevresel hedeflerinize bağlı olarak, eko-tasarım çözümleri, geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilen bileşenlerin artırılmasını, ürün onarımına ve geri dönüşüme yardımcı olmak için müşterilerle yeni ilişkiler kurulmasını veya uyumlu bir çevresel misyona sahip tedarikçilerin belirlenmesini içerir.

KARBON AYAKİZİ

Ürününüzün karbon ayak izini ve prosesinizdeki ve tedarik zincirinizdeki her adımın katkısını bilmek, emisyonları nasıl azaltabileceğinizi ve iklim değişikliği çözümlerine nasıl katkıda bulunabileceğinizi anlamanın önemli bir parçasıdır. Bir karbon ayak izi raporu, ilk kurumsal sürdürülebilirlik raporunuz için temel oluşturarak gelecekteki emisyon azaltma hedeflerinizi belirtir veya alternatif ürün tasarımları için bir kıyaslama noktası olarak hizmet edebilir.

TOPRAK, SU VE ENERJİ AYAK İZLERİ

Kaynaklarımızı verimli kullanmak, gelecek nesiller için arzu edilen bir dünya inşa etmek için çok önemlidir. Etkili arazi ve enerji kullanımı, iklim değişikliğiyle mücadele, nesli tükenmekte olan türlerin korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi için de etkili araçlar olacaktır. Tedarik zincirinizin ve tasarım seçimlerinizin bu önemli çevresel etkilere katkılarını anlamak, ulaşılabilir ve etkili hedefler belirlemenize ve misyona uygun kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve kurumsal ortaklarla ittifaklar için temel oluşturmanıza yardımcı olur.

YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ

LCA’lar, ürününüzün avantajları ve çevresel etkin noktalar hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Basit kapsam belirleme LCA’larından ISO uyumlu çevresel ürün için gerekli olan tam karşılaştırmalı çalışmalara kadar, araçlarımız etkinizi ölçmenize ve hedeflerinizi belirlemek, bunlara ulaşmak için ölçülebilir kriterler sağlamanıza yardımcı olur.

LCA sonuçları ayrıca devam eden sürdürülebilirlik değerlendirmeleri ve paydaşlara yönelik diğer raporlar için temel sağlayabilir. Çevre muhasebesinde altın standart olan bir LCA, yalnızca ürününüzün gücünü değil, aynı zamanda bağlılığınızı da gösterir.

Strateji ve İletişim Hizmetleri

STRATEJİ

Tam zamanlı bir sürdürülebilirlik ekibi olmayan şirketler için,   çevresel misyonunuzu ilerletmek için ihtiyaç duyduğunuz desteği bizden alabilirsiniz.Teknik hizmetlerimize ek olarak bilime dayalı hedef belirleme ve stratejik rehberlik sağlıyoruz. Değer yaratmanıza ve misyon odaklı bir kuruluş olarak sisteminizi oluşturmanıza yardımcı olmak için yarı zamanlı veya proje bazında uzman sürdürülebilirlik kaynağınız olarak da hizmet sağlıyoruz.

İLETİŞİM

Müşterileriniz çevresel taahhüdünüz hakkında ne biliyor? Yatırımcılarınız sürdürülebilirlik hedeflerinizi anlıyor mu? İster ilk yıllık sürdürülebilirlik raporunuzu oluştururken rehberlik arıyor olun, ister bir EPD için belgelere ihtiyacınız olsun,  yanınızdayız. Raporlama ve eğitim hizmetlerimiz herhangi bir kuruluş için özelleştirilebilir:

 • Kurumsal sürdürülebilirlik değerlendirmeleri /eğitimleri
 • Ürün sürdürülebilirlik raporları
 • Eko-etiketleme ve çevresel ürün beyanları (EPD’ler)

SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

Sektörünüzle ilgili son gelişmeler ve sürdürülebilirlik konularında yöneticiler, pazarlama veya teknik ekipler için bireysel olarak uyarlanmış oturumlar sunuyoruz. İster girişiminizin sürdürülebilirlik misyonu için bir temel oluşturuyor olun, ister yeni bir ürün hattının çevresel etkilerine odaklanmış bir bakışa ihtiyacınız olsun, ihtiyacınız olan arka plan bilgilerini size sağlıyoruz. Konular şunları içerir:

 • Sürdürülebilirliğin sektörünüz için ne anlama geldiğini anlamak
 • Ulaşılabilir ve  iddialı çevresel hedefler belirlemek
 • Girişiminizin çevre misyonunu hızlı bir şekilde başlatmak
 • Ne zaman, nerede ve kim? Sürdürülebilirlik sorunları mekanları ve insanları nasıl etkiler?

Sürdürülebilirlik projenize nereden başlayacağınızdan emin değilseniz veya kurum içi sürdürülebilirlik ekibinizin kapsamını genişletmek istiyorsanız, IINFORM Danışmanlık ve Eğitim ayrıca durumunuza uygun, şirketnize özel eğitimler sağlamaktadır.

SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu 

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.

SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında şirketinizin bazı temel konularda açıklama yapması gerekiyor. SPK sürüdürülebilirlik ilkelerine uygunluğunuzu analiz ederek iyileştirme yapılacak yerleri belirliyor, raporunuzu “Uy ya da Açıkla” prensibine uygun olarak yazıyoruz.

Ayrıca sürdürülebilirlik profesyonelleri yetiştirmek amacıyla hazırlanan;

 • Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi bilgilendirme eğitimi

   • Sürdürülebilir Kalkınma
   • Kurumsal Sürdürülebilirlik
   • Kurumsal Yönetim
   • Paydaş
   • Etik Değerler
   • Biyoçeşitlilik
   • Karbon Ayak İzi
   • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
   • Sürdürülebilirlikte Kilometre Taşları
   • Neden Sürdürülebilirlik?
   • Sürdürülebilirliğin Şirketlere Sağladığı Katkılar
   • Yatırımcılar Açısından Sürdürülebilirlik
   • Sorumlu Yatırım Nedir?
   • Sürdürülebilirlik Stratejiniz Var Mı?
   • Dört Adımda Sürdürülebilirlik
   • Sürdürülebilirlik Raporlaması
   • Raporlama Çerçeveleri
   • Türkiye’den Uygulama Örnekleri
   • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri – Uygulamaya Yönelik Araçlar ve Şirket Eylemleri
   • Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarına bağlı hedeflerin kurumsal raporlamaya entegrasyonu
 • Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi raporlama eğitimi

   • Sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sürdürülebilirliğin temelleri
   • Sürdürülebilirlik yönetiminin temelleri /  Sürdürülebilirlik raporlamasının temelleri

   • GRI Standartlarına Giriş

   • GRI, GRI Standartları ve GRI Topluluğu / GRI Standards raporlama standardının temel ilkeleri nelerdir?

   • Şirket içinde raporlama süreci nasıl yönetilir? 5 Adımda GRI Standards uyumlu bir rapor nasıl yönetilir?

   • Paydaşlarımızı sürece nasıl dahil ederiz? Rapor iletişimini nasıl yapmalıyız?

   • Raporlamaya hazırlanmak – bir sürdürülebilirlik raporlaması sürecine başlamadan önce yapılması gerekenler

   • Paydaş katılımı – raporlama için ilgili konuların belirlenmesi için paydaşların nasıl belirleneceği ve onlarla nasıl etkileşim kurulacağı

   • Çifte önemlilik – raporlama için öncelikli konuların nasıl değerlendirileceği ve önceliklendirileceği

   • Çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri

   • Metrikler ve açıklamalar – GRI Standartlarının gerektirdiği genel (kurumsal) ve özel (öncelikli konular) açıklamaları anlama

   • Hedefler – etkili hedeflerin belirlenmesi ve iletilmesi

   • İletişim – rapor kitlesinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan ilgi çekici raporlamalar hazırlamak

   • Sektöre özgü yaklaşımlar – çeşitli endüstriler için sektöre özgü gereksinimlerin nasıl karşılanacağı

   • GRI 2021 Standartları – GRI revize Standartlarına uygunluğun nasıl sağlanacağı 

   • Sürdürülebilirlik yönetiminin temelleri / Sürdürülebilirlik raporlamasının temelleri

   • GRI, GRI Standartları ve GRI Topluluğu / GRI Standards raporlama standardının temel ilkeleri nelerdir?

   • Şirket içinde raporlama süreci nasıl yönetilir?

   • 5 Adımda GRI Standards uyumlu bir rapor nasıl yönetilir?

   • Paydaşlarımızı sürece nasıl dahil ederiz?

   • Rapor iletişimini nasıl yapmalıyız?

ve diğer eğitim programlarımıza katılarak sürdürülebilirlik raporlarınızı hazırlayabilecek düzeyde know-how sağlayarak, sizlere kendi raporunuzu kendiniz hazırlayacak ve güncelleyebilecek düzeyde profesyonel yetkinlik sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması Eğitimleri, sürdürülebilirlik yönetimi ve raporlaması konularında sınırlı bir bilgi ve tecrübeye sahip olan kişilere yönelik olarak tasarlanmıştır.

GRI Standardıyla uyumlu bir raporlama stratejisi oluşturmaya ve GRI Standardına uyumlu bir raporlama projesini başarılı biçimde hayata geçirmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaya odaklanmıştır.

GRI ve ESRS kılavuzlarını izleyerek önemlilik değerlendirmesi yapmak

Önceliklendirmenin belirlenmesi, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesi’nin (CSRD) yasal gerekliliklerini karşılamanın merkezinde yer alır. Global Reporting Initiative (GRI) standartlarına göre raporlama yapılırken de gerekli bir faaliyettir. Hem gönüllü raporlama hem de mevzuat gereği gerekli olan sürdürülebilirlik raporlamasının kapsamını oluştururken kritik bir adımdır.

GRI’nin öncelikli konuları belirleme süreci

Öncelikli konular, GRI tarafından “ insan hakları üzerindeki etkiler de dahil olmak üzere, kuruluşun ekonomi, çevre ve insanlar üzerindeki en önemli etkilerini temsil eden konular olarak tanımlanır . Önemlilik kavramının bu geniş yorumu, genellikle bir işletmeye uygulanan finansal önemliliğin ötesine geçer. Bu tanımla önemlilik, bir kuruluşun temas kurduğu sosyoekonomik yapılar üzerindeki dışsal etkileridir (veya etkileridir). Finansal önemliliği bildirirken birçok öncelikli konu nihayetinde önemli olabilirken, bu süreçte belirlenen tüm konular, finansal sonuçlarla ilgili olup olmadığına bakılmaksızın öncelikli konular olarak raporlanmalıdır..” 

GRI The Evrensel Standartları 3: Öncelikli Konular şunları belirtir:

“Bu süreç aracılığıyla belirlenen öncelikli konular ve etkiler…kurumun etkileriyle ilgili finansal risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve finansal değerleme için çok önemli girdiler sağlar…Hepsi olmasa da çoğu etki bu süreç aracılığıyla tespit edilmiştir. süreç sonunda finansal olarak önemli hale gelecek olsa da, sürdürülebilirlik raporlaması da bir kamu yararı faaliyeti olarak kendi başına son derece alakalıdır ve finansal sonuçların dikkate alınmasından bağımsızdır. Bu nedenle kuruluşun GRI Standartlarını kullanarak belirlediği tüm öncelikli konuları raporlaması önemlidir. Bu öncelikli konular, kuruluş tarafından mali açıdan önemli görülmediği gerekçesiyle öncelikten düşürülemez.”

Öncelikli konuları belirlemek ve öncelik sırasına koymak için GRI rehberliği, konular hakkında paydaş fikir birliğine varmak için geniş bir istişare süreci önerir. GRI Sektör Standartları, mevcut olduklarında, söz konusu sektördeki herhangi bir şirket için potansiyel olarak ilgili olabilecek öncelikli konular için bir referans olarak kullanılabilir ve her kuruluş kendi özel bağlamını uygulamalı ve yinelemeli girdi turları yoluyla lgili paydaşlarından nihai listeye ulaşmalıdır. 

Önemlilik değerlendirme sürecinin ilk adımında, kuruluş dört kurum genelinde kendi özel bağlamına ilişkin kapsamlı bir anlayış geliştirir:

Faaliyetler Activities, kuruluşun amaç ve değerinden başlayarak, iş modeli ve yaklaşımlarına kadar uzanan, üstlendiği iş faaliyetlerini kapsar. Kuruluşun ürün ve hizmetlerini, ürün yaşam döngüsü boyunca faaliyetlerini ve hizmet verdiği pazarları anlamayı içerir. Aynı zamanda kuruluşun iş gücünün bir karakterizasyonunu da içerir. 

İş ilişkileri Business relationships, tedarik zinciri, dağıtım, inovasyon ortaklığı ve diğer birçok sözleşme ilişkisi türü dahil olmak üzere değer zinciri boyunca iş ortaklarıyla olan ilişkileri içerir. 

Sürdürülebilirlik bağlamı, sürdürülebilirliğin iş için uygunluğunu ifade eder. Ekonomik, çevresel, insan hakları ve iklim değişikliği ve siyasi istikrarsızlık gibi diğer yerel, bölgesel ve küresel zorlukları içermelidir. Kuruluş ayrıca, ILO’nun Çok Uluslu Şirketler ve Sosyal Politikaya İlişkin Üçlü İlkeler Bildirgesi, Çok Uluslu Şirketler için OECD Kılavuz İlkeleri veya BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri gibi “yetkili hükümetler arası belgelerde” aaliyet gösterdiği coğrafyalarda ana hatlarıyla belirtilen sorumluluklarını ve yasal düzenlemeleri dikkate almalıdır. 

Paydaşlar, çıkarları kuruluşun faaliyetlerinden etkilenen veya etkilenebilecek kişi ve gruplardır. İş ortaklarını, sivil toplum kuruluşlarını, tüketicileri ve müşterileri, çalışanları ve diğer çalışanları, hükümetleri, yerel toplulukları, sivil toplum kuruluşlarını, hissedarları ve yatırımcıları, tedarikçileri, sendikaları ve savunmasız grupları içerir. 

GRI önemlilik değerlendirme sürecinin ikinci adımı, kuruluşun faaliyetleri ve iş ilişkileri genelinde ekonomi, çevre ve insanlar üzerindeki “etkilerin” tanımlanmasıdır. Etkiler gerçek (zaten gerçekleşmiş) veya potansiyel (gerçekleşmiş ancak henüz gerçekleşmemiş) olabilir. Olumlu ya da olumsuz, kısa vadeli ya da uzun vadeli, kasıtlı ya da kasıtsız, geri döndürülebilir ya da geri döndürülemez olabilirler. Belirlenen etkilerin öneminin değerlendirilmesi, sürecin üçüncü adımıdır.  Fiili etkilerin  önemi, etkinin ciddiyetine ve potansiyel etkilere göre belirlenmelidir.Etkiler, etkinin ciddiyeti ve olasılığına göre belirlenmelidir. Etkiler, aynı konuyla ilgili birden çok etkiyi bildirirken tutarlılığı ve etkinliği kolaylaştırmak için “konular” halinde gruplandırılabilir. Mümkün olduğunda, GRI Konu Standartları ve Sektör Standartları, potansiyel gruplandırma konuları hakkında rehberlik sağlar. Sürecin son adımı, organizasyonun belirli bir eşikle birlikte etkilerin önem sıralamasına dayalı olarak hangi “öncelikli konuların” raporlanacağını belirlediği bir önceliklendirme adımıdır. Eşik için kriterler şeffaf olmalı ve raporlamaya dahil edilmelidir. 

ESRS ve önemlilik değerlendirmesi 

Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) taslağının hazırlanmasında GRI standartları esas alındığından, birçok benzer kavramı bünyesinde barındırmaktadır. ESRS, “çifte önemlilik” fikrine merkezi bir önem verir ve riskleri ve and fırsatları belirlemek için kullanılan önemlilik değerlendirme sürecini vurgular  Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Direktifi’ne ilişkin yetki devri yönetmeliğinin Ek I’inde yer alan bu standartlar, çifte önemliliğin anlamını ve nasıl uygulanabileceğini daha da netleştiriyor.

ESRS’ye göre,

“Etki önemliliği ve finansal önemlilik değerlendirmeleri birbiriyle ilişkilidir ve bu iki boyut arasındaki karşılıklı bağımlılıklar dikkate alınmalıdır. Genel olarak başlangıç ​​noktası, etkilerin değerlendirilmesidir, ancak teşebbüsün etkileriyle ilgili olmayan önemli riskler ve fırsatlar da olabilir. Bir sürdürülebilirlik etkisi, başlangıçtan itibaren mali açıdan önemli olabilir veya kısa, orta veya uzun vadede teşebbüsün mali durumunu, mali performansını, nakit akışlarını, finansmana erişimini veya sermaye maliyetini etkilemesi makul bir şekilde beklendiğinde mali açıdan önemli hale gelebilir.  Etkiler, mali açıdan önemli olup olmadıklarına bakılmaksızın, etki önemliliği perspektifiyle ele alınır…. Bir taahhüdün başlıca etkileri, riskleri ve fırsatları maddi etkilerle aynı olarak anlaşılmalıdır,“

ESRS, önemlilik değerlendirmesi için adım adım bir süreç öngörmemekle birlikte, etki önemliliği ve mali önemliliğin belirlenmesi konusunda bazı rehberlik sağlar. Etki önemliliği üzerindeki olumsuz ve olumlu etkileri birbirinden ayırır. GRI kılavuzuna benzer şekilde, fiili ve olası olumsuz etkileri de tanımlar ve olumsuz bir etkinin ciddiyetinin, etkinin ölçeği, kapsamı ve onarılamaz karakterine göre belirlenmesi gerektiğini belirtir. 

ESRS, finansal önemlilik değerlendirmesini şu şekilde tanımlar: . genel amaçlı finansal raporlamanın birincil kullanıcıları için işletmeye kaynak sağlamaya ilişkin kararlar alırken önemli olduğu düşünülen bilgilerin belirlenmesini içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Özellikle, bilgilerin atlanması, yanlış beyan edilmesi veya gizlenmesinin, işletmenin sürdürülebilirlik beyanına dayanarak alacakları kararları etkilemesi makul bir şekilde beklenebiliyorsa, bilgiler genel amaçlı finansal raporlamanın birincil kullanıcıları için önemli kabul edilir.” “…Bu nedenle, bir sürdürülebilirlik konusu, teşebbüs üzerinde maddi mali etkileri tetikliyorsa veya tetiklemesi makul olarak beklenebiliyorsa, bu konuları ticari faaliyetlerin ve ilişkilerin gerçek veya potansiyel riskleri ve fırsatları ile yakından ilişkilendirir.” 

ESRS, etkilerin, risklerin ve fırsatların önemlilik değerlendirmesini bilgilendiren bir durum tespiti sürecini tanımlar. “Bu, “ …teşebbüslerin çevre ve işleriyle bağlantılı insanlar üzerindeki mevcut ve potansiyel olumsuz etkileri nasıl belirlediklerini, önlediklerini, hafiflettiklerini ve nasıl ele aldıklarını hesapladıkları süreçtirBu durum tespiti sürecini tanımlayan iki uluslararası belgeden bahsediyor: BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri ve OECD Çok Uluslu Şirketler için Kılavuz İlkeler” 

‍‍Referanslar:References:

 1. GRI Evrensel Standartları 3: Öncelikli KonularGRI Universal Standards 3: Material Topics

 2. CSRD yetkilendirilmiş yasa – taslak ESRSCSRD delegated act – draft ESRS

 3. İş Dünyası ve İnsan Haklarına İlişkin BM Kılavuz İlkeleriUN Guiding Principles on Business and Human Rights

 4. Çok Uluslu Şirketler için OECD İlkeleriOECD Guidelines for Multinational Enterprises

AWS Uluslararası Su Koruma Standardı

AWS International Water Stewardship Standard (AWS Standardı), büyük su kullanıcılarının su kullanımlarını ve etkilerini anlamaları ve bir havza bağlamında sürdürülebilir su yönetimi için işbirliği içinde ve şeffaf bir şekilde çalışmaları için küresel olarak geçerli bir çerçevedir. Standart, bir havza ölçeğinde sosyal, çevresel ve ekonomik faydalar sağlamayı amaçlamaktadır.

Bunun için, su kullanan sahaları, ortak havza su sorunlarını ve ayrıca sahadaki su risklerini ve fırsatlarını anlamak ve ele almak gereklidir. Su kullanan sahalar,  beş sonuç açısından aşamalı olarak en iyi uygulamaya taşıyacak şekilde ele almaları istenir:

International Alliance for Water Stewardship Standard’ın (AWS Standardı olarak bilinir) amaçlanan etkileri şunlardır:

 • İyi su yönetimi
 • Su ile ilgili önemli alanların durumu
 • İyi su kalitesi durumu
 • Sürdürülebilir su dengesi
 • Herkes için güvenli su, sanitasyon ve hijyen (WASH)

AWS Standard nasıl çalışır?

AWS Standardı, büyük su kullanıcılarının kendi su kullanımlarını ve etkilerini anlamaları ve daha geniş su havzası bağlamında sürdürülebilir su yönetimi için başkalarıyla işbirliği içinde ve şeffaf bir şekilde çalışmaları için güvenilir, küresel olarak geçerli bir çerçeve sunar. Uygulayıcılar, saha su performansını iyileştiren ve daha geniş sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunan iyi su yönetimi uygulamalarına ulaşmak için AWS Standardındaki adımları ve rehberliği izler.

Standardın uygulama aşamaları ve performans göstergeleri  nelerdir?

AWS Standardı beş adımda oluşturulmuştur. Standardı uygulayan lokasyon sahipleri:

 1. Su ile ilgili verileri toplayın ve anlayın
 2. Su idaresini taahhüt edin ve bir su idaresi planı oluşturun
 3.  Planlarını uygulayın
 4.  Performanslarını değerlendirin
 5.  Paydaşlarla ilerlemeyi iletin ve açıklayın

Her adımda bir dizi kriter ve gösterge vardır. Adımları ve kriterleri takip etmek, beş alanda performansın artmasını sağlayacaktır:

 1. Geliştirilmiş su yönetişimi
 2. Sürdürülebilir su dengesi
 3. İyi su kalitesi
 4.  Su ile ilgili önemli alanların durumu
 5.  Herkes için suya, sanitasyona ve hijyene (WASH) erişim

Her bir kriterin yerine getirildiği ilgili göstergelerle kanıtlanır. İyi su idaresi iddiasında bulunan lokasyonlar, AWS’den veya lokasyon sahiplerinden bağımsız olarak güvenilir, üçüncü taraf değerlendiriciler tarafından göstergeleri karşıladıklarını ispat için denetlenir ve onaylanır.

Standardın uygulanması, yukarıda beliritlen sonuçları elde ederken, , iş ve endüstri, hükümet ve toplum ile sivil toplum kuruluşlarını içeren işbirlikçi yaklaşımları teşvik eder.

Sürüm 2.0 için AWS Standart Revizyonu

Sürecin başlangıcında standart uygulayıcılarla yapılan bir anket, genel olarak, standardın iyi çalıştığını, ancak uygulamalardan elde edilen deneyimleri hesaba katmak için güncelleme ve biraz iyileştirme yapılması gerektiğini gösterdi. Sürüm 2.0’da yapılan değişiklikler, lokasyonların standardı uygulamasını çok daha kolay hale getirdi ve uygulama süreci artık gerçekliği daha iyi yansıtıyor.

AWS Standardının 2.0 Sürümü, su görevlilerine , lokasyonların su idaresi eylemlerini taahhüt etmesini, anlamasını, planlamasını, uygulamasını, değerlendirmesini ve iletmesini sağlayan beş adımlı bir sürekli iyileştirme çerçevesi sağlar.

AWS Standardını uygulamanın avantajları

AWS Standardını uygulamak,  birçok avantaj sağlayabilir.

 • Su bağımlılıklarını ve etkilerini anlayın
 • Operasyonel ve tedarik zinciri su risklerini azaltın
 • Sorumlu su prosedürlerinin uygulandığından emin olun
 • Yerel suyla ilgili paydaşlarla ilişkiler kurun
 • Havzadaki diğerleriyle paylaşılan zorlukları ele alın

Standart herhangi bir lokasyon tarafından, herhangi bir sektörde, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir havzada uygulanabilir. Ayrıca Standart, su yönetimi uygulamalarını değerlendirmek ve planlamak için bir çerçeve olarak şirketler, yatırımcılar ve kamu sektörü kurumları dahil olmak üzere su risklerini azaltmakla ilgilenen başkaları tarafından da kullanılabilir.

Standart, AWS logosunun iddialarını ve kullanımını da destekleyen bir Güvence Sistemi tarafından desteklenmektedir. Standart, güvenilir standart sistemler için küresel şemsiye organizasyon olan ISEAL Alliance’ın en iyi uygulama kurallarına uygun olarak geliştirilmiştir.

Kimler dahil?

Büyük miktarda su kullanıcıları, operasyonel faaliyetler, fabrikalar,  tedarik zincirleri, yerel paydaşlar ve son hat tüketicileri ile ilgili su riskiyle karşı karşıya olan işletmelerden; suyla ilgili politika üzerinde çalışan kamu sektörü kuruluşları; risk yönetimi süreçlerini geliştirmek isteyen yatırımcılar ve finansal hizmet sağlayıcıları; suyla ilgili programları olan kalkınma ajansları ve STK’lar; standartların ve su yönetim programlarının uygulanmasını veya değerlendirilmesini destekleyen sürdürülebilirlik hizmet sağlayıcıları.

INFORM Danışmanlık ve Eğitim