İletişim Bilgileri:

Merkez : Rıdvan Paşa Sok. No :18/1 Göztepe - İst

Phone: 0532 781 4262 / 0530 820 6507
Email: bilgi@informdanismanlik.com

Phone:
Email:

AWS Uluslararası Su Koruma Standardı

AWS International Water Stewardship Standard (AWS Standardı), büyük su kullanıcılarının su kullanımlarını ve etkilerini anlamaları ve bir havza bağlamında sürdürülebilir su yönetimi için işbirliği içinde ve şeffaf bir şekilde çalışmaları için küresel olarak geçerli bir çerçevedir. Standart, bir havza ölçeğinde sosyal, çevresel ve ekonomik faydalar sağlamayı amaçlamaktadır.

Bunun için, su kullanan sahaları ortak havza su sorunlarını ve ayrıca sahadaki su risklerini ve fırsatlarını anlamak ve ele almak gerekldşir. Su kullanan sahalar,  beş sonuç açısından aşamalı olarak en iyi uygulamaya taşıyacak şekilde ele almaları istenir:

Bu sonuçları elde ederken, standardın uygulanması, iş ve endüstri, hükümet ve toplum ile sivil toplum kuruluşlarını içeren işbirlikçi yaklaşımları teşvik eder.

Sürüm 2.0 için AWS Standart Revizyonu

Sürecin başlangıcında Standart uygulayıcılarla yapılan bir anket, genel olarak, Standardın iyi çalıştığını, ancak uygulamalardan elde edilen deneyimleri hesaba katmak için güncelleme ve biraz iyileştirme yapılması gerektiğini gösterdi. Sürüm 2.0’da yapılan değişiklikler, Standardı sitelerin uygulamasını çok daha kolay hale getirdi ve uygulama süreci artık gerçekliği daha iyi yansıtıyor.

AWS Standardının 2.0 Sürümü, su görevlilerine , sitelerin su idaresi eylemlerini taahhüt etmesini, anlamasını, planlamasını, uygulamasını, değerlendirmesini ve iletmesini sağlayan beş adımlı bir sürekli iyileştirme çerçevesi sağlar.

AWS Standardını uygulamanın avantajları

AWS Standardını uygulamak,  birçok avantaj sağlayabilir.

  • Su bağımlılıklarını ve etkilerini anlayın
  • Operasyonel ve tedarik zinciri su risklerini azaltın
  • Sorumlu su prosedürlerinin uygulandığından emin olun
  • Yerel suyla ilgili paydaşlarla ilişkiler kurun
  • Havzadaki diğerleriyle paylaşılan zorlukları ele alın

Standart herhangi bir site tarafından, herhangi bir sektörde, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir havzada uygulanabilir. Ayrıca Standart, su yönetimi uygulamalarını değerlendirmek ve planlamak için bir çerçeve olarak şirketler, yatırımcılar ve kamu sektörü kurumları dahil olmak üzere su risklerini azaltmakla ilgilenen başkaları tarafından da kullanılabilir.

Standart, AWS logosunun iddialarını ve kullanımını da destekleyen bir Güvence Sistemi tarafından desteklenmektedir. Standart, güvenilir standart sistemler için küresel şemsiye organizasyon olan ISEAL Alliance’ın en iyi uygulama kurallarına uygun olarak geliştirilmiştir.

http://informdanismanlik.com/wp-admin/post.php?post=2894&action=edit

INFORM Danışmanlık ve Eğitim