İletişim Bilgileri:

Merkez : Rıdvan Paşa Sok. No :18/1 Göztepe - İst

Phone: 0532 781 4262 / 0530 820 6507
Email: bilgi@informdanismanlik.com

Phone:
Email:

Altı Sigma Nedir?

Altı Sigma ne olduğuna ilişkin farklı bakış açıları ve farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. İş dünyası Altı Sigma’yı genellikle “mühendis ve istatistikçiler tarafından ürün ve proseslerin ince ayarını yapmak için kullanılan ileri derecede teknik bir yöntem” olarak tanımlamaktadır. Kısmen doğrudur. Ölçüm ve istatistik Altı Sigma’nın anahtar bileşenleridir, fakat resmin tümü değillerdir.

“Müşteri ihtiyaçlarını kusursuz yakın karşılama hedefi” Altı Sigma’nın bir diğer yaygın kullanılan tanımıdır. Bu tanım da doğrudur. Altı Sigma, kusur/hataların her milyon faaliyette 3.4’e kadar indirilmesini hedefler. Bu çok az şirket ya da proseste başarıldığı iddia edilebilecek bir hedeftir.

Altı Sigma’nın bir diğer tanımı ise “organizasyonun daha fazla müşteri tatmini, karlılık ve rekabetçi pozisyon için kültürel değişim gayreti” şeklindedir. GE, Motorola gibi Altı Sigma’nın şirket çapında uygulandığı yerlerde “kültürel değişim”, Altı Sigma’yı tanımlamanın doğru yoludur. Fakat Altı Sigma’nın bir takım araçlarının, belirli proseslerinin iyileştirilmesi için kullanıldığı şirketler için bu tanım uygun olmayacaktır.

Eğer yukarıda verilen tanımlar – ölçüm, hedef, kültürel değişim yalnız başlarına yeterli değillerse, Altı Sigma’yı tanımlamanın en iyi yolu nedir? Pande ve diğ. “The Six Sigma Way” adlı kitaplarında Altı Sigma’yı uygulayan şirketlere dayalı olarak kapsamlı bir tanım vermişlerdir. Buna göre Altı Sigma;

“İş başarısını sağlamak, sürdürmek ve maksimize etmek için kullanılabilecek kapsamlı ve esnek bir sistemdir. Altı Sigma, sadece müşteri ihtiyaçlarının yakından anlaşılması, olayların, verilerin ve istatistik analizlerin sistematik kullanımı ve iş proseslerinin yönetimi, iyileştirilmesi ve tekrar yapılandırılmasına özel önem verilmesi ile sağlanabilir.”

Bu tanım organizasyonunuzun Altı Sigma potansiyelinin kilidini açması için gerekli altyapıyı sağlayacaktır. Gerçekleştirebileceğiniz iş başarıları, Altı Sigma’nın çok farklı alanlarda kanıtlanan yararlarından dolayı oldukça geniştir.

Altı Sigma’nın Tarihçesi

Ölçüm standardı olarak Altı Sigma’nın kökü, Carl Frederic Gauss’un (1777-1885) normal dağılımını tamamlamasına kadar gider.

1920’li yıllarda ise Walter Shewart proses varyasyonu içinde Altı Sigma ölçüm standardını ortalamadan Üç Sigma sapmaya ulaşan proseslerin, düzenlemeye ihtiyacını ortaya koymuştur.

1985 yılında Motorola tarafından uygulanmaya başlanmıştır.

1990’ların ortasından itibaren bir yönetim metodolojisi anlamında kullanılmaktadır.

Bugün, ABB, Texas Instruments, General Electric, Whirlpool, Boeing, Sony, Signal gibi şirketler tarafından kullanılmaktadır.


Altı Sigmanın yararları:

 • Maliyetlerde azalma
 • Üretkenlikte artış
 • Pazar payında artış
 • Müşteri memnuniyetinde artış
 • Döngü-süresinde azalma
 • Hata oranında azalma
 • Olumlu kültürel değişim
 • Ortak dili konuşma
 •  Ürün/hizmet geliştirme şeklinde özetlenebilir.

Ayrıca;

 • Sürekli bir başarı oluşturur: Günümüzde iki haneli büyümeyi sürdürebilmenin ve değişen pazarlara ayak uydurabilmenin yegâne yolu sürekli olarak yenilik yapmak ve organizasyonu değişen şartları karşılayacak şekilde yeniden yapılandırmaktır. Altı Sigma organizasyonun kendini sürekli yenileyebilmesi için gerekli yetenek ve kültürü yaratır.
 • Herkes için bir performans hedefi sağlar: Bir işletmedeki herkesin tek bir noktaya odaklanması ve aynı yönde faaliyet göstermesi başarının en önemli şartlarından biridir. Aslında tüm bölüm, fonksiyon ve bireylerin hedef tanımları birbirinden farklıdır. Ancak bunların hepsi müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ürün ya da hizmet sağlamak için faaliyet gösterirler. Bu ortak özellik Altı Sigma yaklaşımının çıkış noktasıdır. Altı Sigma müşteri şartlarının %99.9997 gibi kusursuza çok yakın bir hata oranı ile karşılanmasını ön görür. Aslında bu hedef o kadar yüksektir ki çok sayıda şirketin mükemmel performansa ilişkin düşünceleri bunun yanında çok zayıf kalır. Şekilde Altı Sigma hedefine ulaşılmaması durumunda karşılaşılabilecek problemler verilmiştir.
 • Müşteriye verilen değeri arttırır. GE Altı Sigma çalışmalarına başladığında, üst yönetim ürün kalitesinin olması gerekenin çok altında bulunduğunu kabul etmişti. Kalite düzeyleri rakiplerinden daha iyi olmakla birlikte Jack Welch, ürünlerin müşteri için çok özel ve değerli olması ve onların tek seçimi haline gelmesi gerektiğini savunuyordu. Ve bu düşünce başarıyı getirmiştir.
 • Günümüz rekabet ortamında ürünlerinizin iyi ya da hatasız olması başarınızı garantilemez. Altı Sigma’nın özünde yer alan müşteri odağı, müşterilerin nelere değer verdiğinin öğrenilmesi ve bunu onlara karlı olarak nasıl sağlanacağının planlanmasını öngörür.
 • İyileştirme hızını arttırır: Günümüzde yarışları, kendini en hızlı geliştiren yarışçılar kazanmaktadır. Altı Sigma sahip olduğu güçlü araçlarla yalnız performansı iyileştirmez aynı zamanda iyileştirmeyi de iyileştirir.
 • Öğrenme ve bilgi alışverişini arttırır: 1990’lı yıllar Öğrenen Organizasyonların doğuşuna şahit olmuştur. İlk bakışta çok cazip gelen bu kavramın uygulamaya geçirilmesinde ciddi problemler yaşanmıştır. Allied Signal yöneticilerine göre “herkes öğrenme hakkında konuşmakta fakat pek azı bunu başarabilmektedir”. Altı Sigma ise yeni fikirlerin üretilmesini ve paylaşılmasını arttıracak ve hızlandıracak bir yaklaşımdır. GE gibi büyük ve dağınık bir şirkette dahi bir öğrenme aracı olarak son derece başarılı sonuçlar vermiştir.
 • Stratejik değişimi kolaylaştırır: Piyasaya yeni ürünler sürmek, faaliyet alanını değiştirmek, yeni girişimlerde bulunmak, yeni pazarlara girmek, şirketleri bölmek, birleştirmek satın almak – eskiden çok nadir olarak görülen bu faaliyetler şimdi çok sayıda şirket için normal faaliyetlerden biri haline gelmiştir. Şirketinizin proseslerini ve bir bütün olarak sistemini daha iyi anlamanız, hem küçük ayarlamaları hem de 21nci Yüzyılın gerektirdiği büyük çaplı değişimleri gerçekleştirmek için daha büyük bir elastikiyet sağlayacaktır.

Altı sigma prosesi üç ana alan üzerine odaklanır,Bunlar;

 • Çevrim zamanının azaltılması
 • Kusurların/Hataların azaltılması
 • Müşteri memnuniyeti

Altı sigma metodolojisi organizasyonun tüm iş proseslerinin ölçümü ve analizini yapar.Bununla birlikte altı sigma sadece bir kalite girişimi değil aynı zamanda bir iş girişimidir.Altı sigma programı varolan ISO/QS 9000 ve/veya toplam kalite yönetimi sistemi üzerine kurulmalıdır.Bireysel olarak,bu yönetim sistemlerinin her birinin önemli kalite temelleri vardır,altı sigma varolan kalite programlarının değerlerine zarar vermez fakat tam bir kalite stratejisi için evrimsel bir safhadır.

Altı sigma amacını başarmak için küçük,artan gelişmelerden daha fazlası gerekmektedir.Bu amaç için operasyonun her alanında önemli ve ileri düzeyde gelişmeler olmalıdır.(Sıçramalı iyileştirme) (Love,Fred,1999)

Altı sigmayı değerlendirirken organizasyonlar değişik seçenekleri düşünmelidirler, Bunlar;

 • Hiçbir şey yapmamak
 • Altı sigma girişimi yaratmak
 • Altı sigma iş stratejileri yaratmak

“Hiçbir şey yapmamak” seçeneği organizasyon tarafından bir şeyler yapmanın maliyeti ile hiçbir şey yapmamanın maliyeti karşılaştırıldıktan sonra verilen bir karar olabilir ve bazen bu karar doğru karardır. “Altı sigma girişimi yaratmak” seçeneği genellikle organizasyonun üyeleri tarafından “ayın programı” olarak görülür ve genellikle çok hızlı şekilde terk edilir. “Altı sigma iş stratejisi” bilgece uygulandığı takdirde en faydalı olan seçenektir.Bu stratejiler:üst yönetimin altı sigma programını sahiplenmeleri,asgari sonuçlarla projeler,siyah kuşaklar,yeşil kuşaklar,ödül/motivasyon,finans ve eğitimi içermektedir. (Breyfogle,Forrest W.,2000,ss.4-5)

Proses Yeteneği Milyonda Hata Verim % ANLAM
1,5 σ 500,000 50 Üretimde % 50 fire
2 σ 308,537 69,1463 Üretimde yaklaşık % 31 fire
3 σ 66,807 93,3193 Milyon adet uçuşun 66807’si nde hata oluşumu
4 σ 6,210 99,3790 Milyon adet ameliyatın 6210’inde başarısızlık
5 σ 233 99,9767 Milyon adet haberin 233 adedinin yanlış verilmesi
6 σ 3,4 99,9997 Milyon saat içerisinde 3,4 saat elektrik kesintisi

INFORM Danışmanlık ve Eğitim