Adres

Merkez : Rıdvan Paşa Sok. No :18/1 Göztepe - İstanbul

Telefon

0216 355 3066 - 0532 781 4262

Daha Fazlası için

bilgi@informdanismanlik.com

Eğitim Takvimi

 

1.     Acil Durum Planlaması – Temel
2.     Acil Durum Yönetimi
3.     Akaryakıt Sektörü İçin HSE (Sağlık,Emniyet,Çevre)
4.     Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü
5.     Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Sistemleri
6.     ATEX Temel Bilgilendirme ve Patlama Riskleri
7.     Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
8.     Atıksu Yönetimi
9.     Başarılı Ekip Yönetimi
10.   Beden Dili Eğitimi
11.   CE Markalama Bilgilendirme Programı
12.   Çatışma ve İletişim Yönetimi
13.   Çatışma Yönetimi
14.   Çevre Boyut Analizi ve Risk değerlendirme  – Çalıştay
15.  Çevre Boyut Analizi ve Risk değerlendirme  Uygulamaları
16.   Çevre Boyutlarının Belirlenmesi ve Çevre Etkilerinin Değerlendirilmesi
17.   Çevre Denetim Yönetmeliği ve Uygulamaları
18.   Çevre Denetimleri ve Uygulamaları
19.   Çevre Etiketleme ve Beyanları (ISO 14025) Eğitimi
20.   Çevre Kanunu ve Uygulamaları-Sektörel
21.   Çevre Laboratuarları için ISO 17025 akreditasyon teknik koşullarının sağlanması
22.   Çevre Mevzuatı
23.   Çevre Problemleri ve Önemi
24.   Çevre,Sağlık Güvenlik Personeli Bilgilendirme Programı
25.   Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği
26.   Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
27.  Çevresel Risk Analizi
28.   Davranış Bilimleri
29.   Değişim Yönetimi
30.   Ekip çalışması
31.   Entegre 9001- 14001: 2015Kalite- Çevre Yönetim Sistemleri
32.   Entegre Atık Yönetimi
33.   Entegre ISO 9001-14001: 2015 İç Tetkikçi Eğitimi
34.  Entegre Yönetim Sistemleri (ISO 9001-14001)geçiş eğitimi
35.  Entegre Yönetim Sistemleri (ISO 9001-14001:2015) İç Denetçi eğitimi
36.   Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi
37.   Entegre Yönetim Sistemleri Tanıma
38.   Entegre Yönetim Sistemlerinde Etkinlik
39.   Etkili İletişim Teknikleri
40.   Etkin Denetim Teknikleri
41.    Evsel ve Endüstriyel Nitelikli Atıksu Arıtma Çamurunun Bertarafı
42.    Gıda Mikrobiyolojisi  Laboratuar Eğitimi
43.    Gıda Sektöründe GLP (İyi Laboratuar Uygulamaları)
44.    Gıda Sektöründe GLP (İyi Laboratuar Uygulamaları)
45.    GMP : İyi Üretim Uygulamaları
46.    Grup Çalışması ve Problem Çözme Teknikleri
47.   Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim
48.   Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA)
49.   Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
50.  HAZOP Tehlike ve İşletilebilme Çalışması risk değerlendirme eğitimi
51.   IS0 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi
52.   IS0 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi ve Hayat Döngüsü
53.   IS0 22001 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tanıma
54.   ISGOTT–Petrol Tankerleri ve Terminaller Uluslararası Güvenlik Kılavuzu
55.   ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet  Yönetim  Sistemi
56.   ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
57.   ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
58.   ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
59.   ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Güncelleme
60.   ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi
61.   ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Tanıma
62.   ISO 14001:2004 Sektörel Uygulama Çalıştayı – Sektörel
63.   ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonları Yönetimi
64.   ISO 16001 :2009  Enerji Yönetim Sistemi
65.   ISO 17025 Laboratuvar Yönetimi Eğitimi
66.   ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlik Eğitimi
67.   ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Eğitimi
68.   ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi
69.   ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Eğitimi
70.   ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi
71.   ISO 9001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemleri İç Denetçi
72.   ISO 9001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemleri Tanıma
73.   ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri İç Denetçi
74.   ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri Tanıma
75.  ISO 9001:2015 iç denetçi eğitimi
76.   ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve Risk Yönetimi
77.   ISO  27001:2005 Bilgi Güvenliği Sistemi Tanıma
78.   ISO/IEC 17025 Kalibrasyon ve Test Laboratuvarları için Genel Şartlar
79.   ISO/IEC 17025 Laboratuarlar için İç Denetçi Eğitimi
80.   ISO/TS 16949 : 2002 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi
81.   ISO/TS 16949 : 2002 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi Tanıma
82.   ISO14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri İç Denetçi
83.   ISO14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri Tanıma
84.   İleri atıksu Arıtımı
85.   İnşaat Yıkıntı Atıklarının Yönetimi
86.   İskele Güvenliği Programı
87.   İstatistiksel Proses Kontrol (SPC) (İPK)
88.   İş Güvenliği Kurulu Eğitimi
89.   İş Kazalarının Yönetimi
90.   İş Planı Hazırlama Eğitimi
91.   İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
92.  İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme
93.   İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Risk Analizi Çalıştayı
94.   İşletmelerde/Tesislerde Risk Yönetimi
95.   İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi – Çalıştay
96.   İyi Laboratuar Uygulamaları Prensipleri ve Test Birimlerinin Uyumlaştırılması
97.   İyi Laboratuar Uygulamalarının ve Çalışmalarının Denetlenmesi
98.   Kalite Bilinci Yaygınlaştırma
99.   Kalite Maliyetleri
100.           Katı Atık Yönetimi ve Bertaraf /Geri Kazanım Tesileri Projelendirme Esasları
101.           Kişisel Stratejik Planlama
102.           Kurumsal Acil Durum Yönetimi
103.           Kurumsal Sosyal Sorumluluk Eğitimi
104.           Laboratuarlarda İş Güvenliği Kurallarının Uygulanması
105.          Laboratuvar süreçlerinde risk analizi metodları ve uygulamalar
106.          Laboratuvarlar için uygulamalı kök neden analizi
107.          Liderlik
108.          Medya İlişkileri
109.          Membran Teknolojileri ile Evsel Atıksu Arıtma
110.          Metod validasyonu ve Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması Eğitimi (Uygulamalı)
111.           Mikrobiyoloji Laboratuarlarında  TS ISO/IEC 17025:2005 Uygulamaları ve Akreditasyon Eğitimi
112.           Mikrobiyolojik Metotlarda Validasyon ve Belirsizlik Eğitimi
113.           Mikrobiyolojik Uygunsuzluk Değerlendirme Eğitimi (Mevzuat Eğitimi)
114.           OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi
115.           OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tanıma
116.           OHSAS 18001 Sektörel Uygulama Çalıştayı – Sektörel
117.           Otomotiv Sektöründe Kalite Denetimi (VDA 6.3)
118.           Otomotiv Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Tanıma
119.           Pazar ve Rekabet Stratejileri
120.           Performans Yönetimi
121.           Planlama ve Organizasyon
122.           Proje Yönetimi Uygulamaları
123.           QS 9000 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi
124.           QS 9000 Kalite Yönetim Sistemi Tanıma
125.           Rekabet Stratejilerinin Geliştirilmesi
126.           Rekabetçi Pazar Stratejileri
127.          Risk Tabanlı Proses Yönetimi
128.           SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Tanıma
129.           Site Safety (Sahalarda Güvenlik) – Modüler Program
130.           Site Safety (Sahalarda Güvenlik) – Temel
131.           SO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
132.           Sosyal Medya ve Networking
133.           Stratejik İK Yönetimi
134.           Stratejik Planlama Eğitimi
135.           Stres yönetimi
136.           Su Ayak İzi ve Su Yönetimi
137.           Su Kirliliği Kontrolü
138.           Su ve Atıksudan Numune Alma
139.           Sürdürülebilir Yönetim
140.           Sürdürülebilirlik Raporlaması
141.           Süreç Yönetimi ve Kritik Süreçlerin Belirlenmesi
142.           Tedarikçi ve Taşeronların Yönetimi
143.           Tehlikeli Atıkların Kontrolü
144.           Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü
145.           Tehlikeli Maddelelerin Yönetimi
146.           Temel Mikrobiyoloji Eğitimi
147.           Tıbbi Atıkların Güvenli Yönetimi
148.       TS EN ISO / IEC 17020:2012 Uygunluk  değerlendirmesi  – Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar
149.       TS EN ISO / IEC 17025 : 2012  Laboratuvar akreditasyonu iç denetçi  (2017 Standardı revizyonunda beklenen değişikliklerle beraber)
150.       TS EN ISO / IEC 17025:2012 Laboratuvarlar için bilgilendirme (2017 Standardı revizyonunda beklenen değişikliklerle beraber)
151.           Verimlilik Artırma Teknikleri
152.           Yönetim Sistemleri Dokümantasyonu

153.           Zaman Yönetimi

Eğitim Takvimimize Göz Atın...